Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và Rek’Sai

Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và Rek’Sai

 | 06/02/2019 09:18

Cập nhật hôm nay ngoài việc ra mắt trang phục mới thì cũng cân bằng lại khá nhiều kỹ năng của 2 vị tướng Vi cùng Rek’Sai:

Cập nhật hình ảnh

.
Papercraft Anivia

.
Papercraft Nunu

Cập nhật cân bằng tướng

Rek’Sai

 • Tổng thể
  • “Thanh nộ giờ chuyển từ màu vàng sang đỏ khi đầy”
 • Nữ Hoàng Phẫn Nộ / Săn Mồi (Q)
  • (Độn Thổ Q) [mới] Tăng 25 nộ nếu trúng tướng địch.

reksaiq Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 1

 • Độn Thổ / Trồi Lên (W)
  • “Âm thanh từ Cảm Quang Địa Chấn tăng đáng kể với tướng địch”
  • “Rek’Sai lập tức Độn Thổ khi hồi sinh (nếu đã học W)”
 • Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến / Đường Hầm (E)
  • Khoảng cách tối thiểu đường hầm giảm từ 850 xuống 600 đơn vị.
   • (khoảng cách tối đa 850 không đổi)
 • Tốc Hành Hư Không (R)
  • Giờ trở nên không thể định vị mục tiêu vào lúc bắt đầu dùng
  • Chỉ có thể bị né nếu mục tiêu di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng (>1000 đơn vị)

Sylas

 • Quật Xích (Q)
  • Loại bỏ việc giảm sát thương lên quái ở Q2. Đồng thời W ít có khả năng bị gián đoạn hơn

sylasq Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 2

 • Đồ Vương (W) hồi máu giảm từ 50/85/120/155/190 xuống 50/80/110/140/170

sylasw Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 3

Vi
 • SMVL cơ bản giảm từ 64 xuống 62
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp giảm từ 2.5 xuống 2%
 • Giáp Chống Chất Nổ (Passive)
  • Hồi chiêu thay đổi từ [12 – 8] thành [12]
  • Chất lượng giáp thay đổi từ [10% máu tối đa] thành [15% máu tối đa]
  • [mới] “Hồi chiêu giảm 3 giây mỗi khi kích hoạt Cú Đấm Phá Giáp (W)”

vipassive Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 4

 • Cú Đấm Bùng Nổ (Q)
  • Sát thương giảm từ [110/160/210/260/310 (+160% Bonus AD)] xuống [20/60/100/140/180 (+140% Total AD)]
  • [loại bỏ] Không còn bị giảm sát thương vào lính và quái

viq Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 5

 • Cú Đấm Phá Giáp (W) Tốc độ đánh thay đổi từ 30/35/40/45/50% thành 20/30/40/50/60%

viw Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 6

 • Cú Đấm Xuyên Thấu (E)
  • Tỉ lệ SMVL giảm từ [115% tổng SMVL] thành [110% tổng SMVL]
  • Tỉ lệ SMPT tăng từ 70% lên 90%
  • [mới] có thể chí mạng diện rộng

vie Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 7

 • Tả Xung Hữu Đột (R)
  • Sát thương thay đổi từ [150/300/450 (+140% SMVL cộng thêm)] thành [150/325/500 (+110% SMVL cộng thêm)]
  • [loại bỏ] Không còn bị giảm sát thương trên những mục tiêu trên đường đi
  • Thời gian khống chế cứng của các mục tiêu trên đường đi tăng từ 0.25s lên 0.75s
  • Khoảnh cách đẩy lui các mục tiêu trên đường tăng từ 250 lên 400
  • Hồi chiêu tăng từ 110/85/60 lên 120/100/80

vir Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 8

Cập nhật trang bị

Lưỡi Hái Linh Hồn

 • [thay đổi] 20% giảm hồi chiêu giờ được tính là Nội tại duy nhất

essence Cập nhật 6/2: 2 trang phục mới Papercraft Anivia và Nunu, chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng của Vi và RekSai 9

Lì xì tết – trang phục miễn phí của LMHT đang được gửi tới từng tài khoản người chơi

Đọc tiếp