Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 6/12: Buff mạnh Graves, giảm sức mạnh một loạt trang bị hỗ trợ, tăng hàng loạt sát thương cho trang bị và chỉnh sửa nhiều tướng

Cập nhật 6/12: Buff mạnh Graves, giảm sức mạnh một loạt trang bị hỗ trợ, tăng hàng loạt sát thương cho trang bị và chỉnh sửa nhiều tướng

 | 06/12/2017 13:07

Cập nhật hôm nay chỉnh sửa hàng loạt tướng và trang bị, đặc biệt là giảm sức mạnh hàng loạt những trang bị hỗ trợ:

Chỉnh sửa tướng

Aatrox

 • Sát thương cơ bản tăng từ 68 lên 70
 • Sát thương tăng theo cấp tăng từ 3.2 lên 3.7
 • Lưỡi gươm đọa đầy (E) sát thương tăng từ 75/115/155/195/235 lên 80/120/160/200/240

Cassiopeia

 • Vụ nổ độc hại (Q) năng lượng giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70
 • Nanh độc (E) tỷ lệ AP tăng từ 50% lên 60%

Corki

 • Sát thương cơ bản giảm từ 63 xuống 60
 • Sát thương tăng theo cấp giảm từ 3.5 xuống 3

Fiora

 • Sát thương theo cấp tăng từ 3.3 lên 4

Graves

 • Đạn xuyên mục tiêu (Q)
  • Hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 13/12/11/10/9
  • Tiêu hao năng lượng thay đổi từ 60/70/80/90/100 thành 65/65/70/75/80
 • Bom mù (W) 
  • Hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 xuống 24/22/20/18/16
  • Làm chậm tăng từ 15/20/25/30/35% lên 70% ở mọi cấp
  • Thời gian làm chậm giảm từ 1,5 xuống 0,5 giây
Jayce
 • Lôi phạt (E) hồi chiêu tăng từ 15/14/13/12/11/10 lên 18/16.5/15/13.5/12/10.5


Katarina

 • Ám sát (E) sát thương giảm từ 30/45/60/75/90 xuống 15/30/45/60/75

Kayn

 • Sát thương tăng theo cấp tăng từ 2.8 lên 3.3
 • Lưỡi hái Darkin (Nội tại) 
  • Dạng Darkin: hồi máu tăng từ [26-43%] thành [34.5-43%]

Kled

 • Sát thương cơ bản tăng từ 63 lên 65
 • Sát thương tăng theo cấp tăng từ 3 lên 3.5
 • Cưỡi ngựa đấu thương (E) sát thương tăng từ 25/50/75/100/125 lên 35/60/85/110/135

Olaf

 • Sát thương tăng theo cấp tăng từ 3.5 lên 5


Renekton

 • Sát thương cơ bản tăng từ 66 lên 69
 • Sát thương tăng theo cấp tăng từ 3.1 lên 3.75


Teemo

 • Máu tăng theo cấp giảm từ 94 xuống 90
 • Bắn độc (E) sát thương theo giây giảm từ 6/12/18/24/30 xuống 5/10/15/20/25
Trang bị

Lư hương sôi sục

 • Nội tại duy nhất: hồi máu và tạo giáp giảm từ 10 xuống 8%


Rìu đen

 • Nội tại duy nhất
  • Thay đổi từ [4% trong 6 giây (cộng dồn đến 6 lần, tối đa 24%)] thành [5% trong 6 giây (cộng dồn 6 lần, tối đa 30%)]

Di vật tai ương

 • Nội tại duy nhất: hồi máu và tạo giáp giảm từ 8% xuống 5%


Diệt khổng lồ

 • Nội tại duy nhất – Diệt khổng lồ
  • Thay đổi từ [1% mỗi 100 máu chênh lệch] thành [1% mỗi 200 máu chênh lệch]
  • Máu chênh lệch tối đa tăng từ 1000 lên 2000


Nỏ thần Dominik

 • Nội tại duy nhất – Diệt khổng lồ
  • Sát thương tăng từ 20 lên 25%
  • Thay đổi từ [2% mỗi 100 máu chênh lệch] thành [2.5% mỗi 200 máu chênh lệch]
  • Máu chênh lệch tối đa tăng từ 1000 lên 2000

Hòm bảo hộ Mikael

 • Nội tại duy nhất: hồi máu và tạo giáp giảm từ 20% xuống 15%


Dây chuyền chuộc tội

 • Nội tại duy nhất: hồi máu và tạo giáp giảm từ 10% xuống 8%


Dây chuyền chuộc tội phiên bản nâng cấp của Ornn

 • Nội tại duy nhất: hồi máu và tạo giáp giảm từ 10% xuống 8%

 

Rìu Tiamat

 • Sát thương tăng từ 20 lên 25

Rìu đại mãng xà

 • Sát thương tăng từ 35 lên 40

Riot ra mắt Jax Tuyệt Vô Thần tuyệt đẹp để đối đầu với Lee Sin Tuyệt Vô Thần

Đọc tiếp