Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,…

Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,…

 | 05/06/2019 09:29

Cập nhật hôm nay xoay quanh các vị tướng đã ít xuất hiện trong meta như Zac, Karma, Caitlyn,…

Cập nhật hình ảnh

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 1

Trang phục Mordekaiser được chỉnh sửa lại vài chi tiết

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 2

Mẫu mắt của 38 đội tuyển được chỉnh sửa

Cập nhật cân bằng game

Aatrox

 • Đường Kiếm Tuyệt Diệt (nội tại) hồi chiêu thay đổi từ [15] thành [24-12 theo cấp độ tướng]

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 3

 • Chiến Binh Tận Thế (R) hồi phục thay đổi từ [mọi nguồn hồi máu] thành [chỉ hồi phục của bản thân]

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 4

Ashe

 • Tán Xạ Tiễn (W) hồi chiêu giảm từ 15/12,5/10/7,5/5 xuống 14/11,5/9/6,5/4

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 5

Caitlyn

 • Sát thương cơ bản tăng từ 58 lên 60

Irelia

 • Bước Nhảy Hoàn Vũ (E) hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11/10 lên 18/17/16/15/14

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 6

Karma
 • Nội Hỏa (Q) làm chậm tăng từ 25% lên 35%

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 7

 • Linh Giáp (E)
  • Tốc độ di chuyển cộng thêm tăng thời gian hiệu lực từ 1,5 lên 2,5 giây
  • Tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 8

Lulu
 • Giúp Nào Pix! (E) 
  • tạo giáp tăng từ 70/105/140/175/210 lên 80/115/150/185/220
  • năng lượng giảm từ 60/70/80/90/100 xuống 60/65/70/75/80

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 9

Nautilus
 • Phóng Mỏ Leo (Q) sát thương thay đổi từ 100/145/190/235/280 thành 80/130/180/230/280

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 10

Sylas
 • Đồ Vương (W) 
  • Hồi máu giảm từ 70/95/120/145/170 xuống 70/90/110/130/150
   • So với bản hiện tại: từ 60/80/100/120/140 lên 70/90/110/130/150
  • Tỉ lệ SMPT của hồi máu tăng từ 40% lên 50%

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 11

 • Trốn / Bắt (E)
  • Giá trị giáp giảm từ 80/120/160/200/240 xuống 80/115/150/185/220
   • So với bản hiện tại: từ 60/90/120/150/180 lên 80/115/150/185/220
  • Tỉ lệ SMPT của tạo giáp tăng từ 90% lên 100%
  • Hồi chiêu tăng từ 18/16/14/12/10 lên 18/17/16/15/14

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 12

Yuumi
 • Máu cơ bản tăng từ 432,36 lên 480
 • Đánh Ra Khiên (Passive)
  • năng lượng hồi lại thay đổi từ [40 – 160] thành [30-160]
  • tỉ lệ SMPT của giáp giảm từ 40% xuống 30%

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 13

 • Như Hình Với Bóng (W)
  • “Kẻ thù giờ có thể nhận hỗ trợ với Yuumi khi tấn công kẻ mà cô liên kết cùng.”
  • “Lướt giờ có thể bị gián đoạn bởi bất kỳ hiệu ứng khống chế cứng nào (như E của Yasuo hiện tại)”
  • Năng lượng thích nghi chia sẻ từ [5/9/13/17/21%] thành [5/7/9/11/13 (+4/7/1013/16%)]

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 14

Zac
 • Chất Bất Ổn (W) sát thương tăng từ 15/30/45/60/75 lên 25/40/55/70/85

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 15

 • Nảy nảy nảy (R)
  • Hất tung thay đổi từ [400 đơn vị tính từ Zac] thành [250 đơn vị tính từ mục tiêu]
   •  “bất cứ ai trúng phải, bị đẩy xa 250 đơn vị khỏi Zac”
  • Giờ rơi tối đa 1 mảnh phân bào mỗi lần nảy trúng

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 16

Cập nhật trang bị

Bình Thuốc Biến Dị

 • Sát thương phép cộng thêm trong 3 giây thay đổi từ [15 – 30 theo cấp] thành [20 ở mọi cấp]
 • Tích trữ giảm từ 3 xuống 2
 • Hồi máu theo thời gian tăng từ 125 lên 150
  • Tổng từ 375 giảm xuống 300
 • Năng lượng hồi theo thời gian tăng từ 75 lên 125
  • Tổng từ 225 lên 250
 • Thời gian hồi phục của 1 lần sử dụng tăng từ 12 lên 15 giây

hgnbhnb Cập nhật 6/5: Chỉnh sửa lại Zac với chiêu cuối cũ, tăng nhẹ sức mạnh cho Karma, Caitlyn,... 17

Ling Cao Thủ chia tay VETV, trở thành HLV trường của DBL, Ren lui xuống vị trí trợ lý HLV

 

Leave a Reply

Đọc tiếp