Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác

Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác

 | 06/03/2019 15:38

Cập nhật hôm nay bao gồm sự kiện sắp tới dịp Cá Tháng Tư với chủ đề Chó VS Mèo:

Cập nhật hình ảnh

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 1

Corgi Corki và Fuzz Fizz

Corgi Corki

Fuzz Fizz

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 2

Fuzz Fizz Prestige Edition

Fuzz Fizz Prestige Edition – Fuzz Fizz Hàng Hiệu

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 3

Meowrick và Pretty Kitty Rengar

Meowrick

Pretty Kitty Rengar

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 4

Gói đa sắc của Pretty Kitty Rengar

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 5

Gói đa sắc của Corgi Corkihgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 6

Mẫu mắt Cat Lover

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 7

Mẫu mắt Dog Lover

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 8

Yorick Cat Icon, Rengar Cat Icon, Royal Kitty Icon

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 9

Pretty Kitty Rengar Icon, Meowrick Icon, Corki Corgi Icon

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 10

Fizz Spaniel Icon, Royal Doggo Icon, Fuzz Fizz Icon

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 11

Corgi Corki Icon, Kisses Icon, Golden Dogs Vs Cats Icon

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 12

Best In Show Icon, Golden Cat Icon, Golden Dog Icon

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 13

Platinum Dogs Vs. Cats Icon

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 14

Biểu cảm Dogs Vs Cats

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 15

,BORF

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 16

và Mine!

Cập nhật cân bằng tướng

Ezreal

 • Tinh Hoa Tuôn Chảy (W) sát thương nổ giờ chỉ gây 50% sát thương lên công trình.

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 17

Teemo

 • Tốc độ hồi năng lượng cơ bản tăng từ 1.92 lên  2.5
 • Tốc độ hồi năng lượng tăng theo cấp tăng từ 0.09 lên 0.15
 • Năng lượng tăng theo cấp tăng từ 20 lên 25
 • Sát thương cơ bản giảm từ 54 xuống 51
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp giảm từ 3.38 xuống 2
 • Bắn Độc (nội tại)
  • Đòn đánh thường của Teemo giờ gây thêm 8-50 sát thương phép và để lại sát thương độc theo thời gian gây 24-180 sát thương phép trong 4 giây.
  • Sát thương của bắn độc giảm 50% mỗi khi có hiệu ứng giảm độc trên mục tiêu.

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 18

 • Phi Tiêu Mù (Q)
  • Sát thương cơ bản giảm từ 80/125/170/215/260 xuống 70/105/140/175/210
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 70/75/80/85/90 lên 80/85/90/95/100
  • Tỉ lệ AP giảm từ 0.8 xuống 0.6
  • Giờ có hiệu ứng giảm độc (nội tại Bắn Độc)

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 19

 • Move Quick (W)
  • Không còn làm mất tàng hình nữa.

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 20

 • Chiến Tranh Du Kích (E)
  • Hồi chiêu: 40/37/34/31/28
  • [mới] “Sau 2 giây độ trễ, Teemo trở nên vô hình nếu đứng im hoặc ở trong bụi, có thể chạy ra ngoài và tàng hình 5/6/7/8/9 giây khi ra khỏi bụi, nhưng bất cứ sát thương nào từ tướng sẽ làm Teemo lộ diện Teemo có thể nhìn xa hơi 25% khi tàng hình. Khi thoát khỏi tàng hình, Teemo nhận 20/30/40/50/60% tốc độ đánh trong 3 giây. Khi đang hồi chiêu, đứng trong bụi giúp giảm thời gian hồi chiêu đi nhanh hơn.”
   • Thời gian tàng hình khi di chuyển: 2/2.25/2.5/2.75/3s

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 21

 • Bẫy Độc Noxus (R)
  • Sát thương cơ bản giảm từ 200/325/450 xuống 150/250/350
  • Tỉ lệ SMPT giảm từ 0.5 xuống 0.4
  • Số nấm tối đa dự trữ tăng từ 3 ở mọi cấp lên 3/4/5 theo cấp.
  • Nấm tàng hình sau 1 giây.
  • Nấm có thể tiếp tục nảy khi tung vào nấm có sẵn.

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 22

Cập nhật trang bị

Găng Tay Gai

 • Nội tại +10% chí mạng không còn lại Nội Tại Duy Nhất

hgnbhnb Cập nhật 6/3: Sự kiện Chó VS Mèo, 5 trang phục mới, chỉnh sửa Teemo và nhiều thay đổi khác 23

Nhà làm phim của Walt Disney, DreamWorks đang ấp ủ dự án làm phim ngắn 18+ cho LMHT

Leave a Reply

Đọc tiếp