Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục

Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục

 | 04/10/2018 20:28

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: VED
OB: 2012
8.4 point 9,349 vote

Cập nhật hôm nay khá ít thứ, chỉ gồm có cân bằng sức mạnh Graves và Evelynn. Ngoài ra đều là những cập nhật hình ảnh:

Cập nhật hình ảnh

infernal-amumu Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 1

Hình nền cho Amumu Lửa Địa Ngục

.
Amumu Lửa Địa Ngục

pulseifre Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 2

Cập nhật hình nền động mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

.
Màn hình đăng nhập mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

emote-ez Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 3

Biểu cảm mới cho Ezreal

Cập nhật cân bằng game

Evelynn

  • Quất Roi (E) sát thương khi cường hóa thay đổi từ 95/115/135/155/175 thành 75/100/125/150/175

evee Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 4

  • Hắc Ám Bùng Nổ (R) sát thương giảm từ 150/275/400 xuống 125/250/375

ever Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 5

Graves

  • Sát thương cơ bản giảm từ 66 xuống 63

Elise full AP solo Baron và Rồng Ngàn Tuổi trong 5 giây đánh bại cả kỷ lục của Master Yi