Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục

Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục

 | 04/10/2018 20:28

Cập nhật hôm nay khá ít thứ, chỉ gồm có cân bằng sức mạnh Graves và Evelynn. Ngoài ra đều là những cập nhật hình ảnh:

Cập nhật hình ảnh

infernal-amumu Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 1

Hình nền cho Amumu Lửa Địa Ngục

.
Amumu Lửa Địa Ngục

pulseifre Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 2

Cập nhật hình nền động mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

.
Màn hình đăng nhập mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

emote-ez Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 3

Biểu cảm mới cho Ezreal

Cập nhật cân bằng game

Evelynn

  • Quất Roi (E) sát thương khi cường hóa thay đổi từ 95/115/135/155/175 thành 75/100/125/150/175

evee Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 4

  • Hắc Ám Bùng Nổ (R) sát thương giảm từ 150/275/400 xuống 125/250/375

ever Cập nhật 4/10: Giảm nhẹ sức mạnh Graves, Evelynn, cập nhật hình ảnh mới cho Ezreal Vũ Khí Tối Thượng và Amumu Lửa Địa Ngục 5

Graves

  • Sát thương cơ bản giảm từ 66 xuống 63

Elise full AP solo Baron và Rồng Ngàn Tuổi trong 5 giây đánh bại cả kỷ lục của Master Yi

Đọc tiếp