Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,…

Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,…

 | 30/01/2019 19:46

Sau khi giảm sức mạnh Akali, Irelia và Aatrox thì những tướng pháp sư đường giữa bị nhắm tới để giảm sức mạnh:

Cập nhật cân bằng tướng

Akali

 • Hồi máu cơ bản tăng từ 0.7 lên 1.2

Cassiopeia

 • Chướng Khí (W) 
  • tiêu hao tăng từ 70 ở mọi cấp thành 70/80/90/100/110
  • sát thương mỗi giây giảm từ 20/30/40/50/60 xuống 20/25/30/35/40

cassw Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 1

Ezreal

 • Dịch Chuyển Cổ Học (E) sát thương giảm từ 80/130/180/230/280 xuống 80/120/160/200/240

eze Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 2

 • Cung Ánh Sáng (R) 
  • sát thương giảm từ 350/500/650 xuống 300/450/600
  • tỉ lệ SMVL giảm từ 100% xuống 80%
  • tỉ lệ SMPT tăng từ 90% lên 100%

ezr Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 3

Irelia

 • Ý Chí Ionia (nội tại) sát thương phép cộng thêm thay đổi từ [15/40/65 at 1/7/13] thành [15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48/51/54/57/60/63/66]

ireliapassive Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 4

 • Đâm Kiếm (Q) sát thương cộng thêm trên lính tăng từ 45/60/75/90/105 lên 55/75/95/115/135

ireliaq Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 5

Lissandra

 • Mảnh Băng (Q) tiêu hao tăng từ 60/63/66/69/72 lên 60/65/70/75/80

lissq Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 6

 • Con Đường Băng Giá (E) sát thương giảm từ 70/115/160/205/250 xuống 70/105/140/175/210

lisse Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 7

Lucian

 • Tia Sáng Rực Cháy (W) 
  • Tiêu hao tăng từ 50 ở mọi cấp lên 70 năng lượng ở mọi cấp
  • Sát thương giảm từ 85/125/165/205/245 xuống 75/115/155/195/235

lucianw Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 8

Sion

 • Cú Nện Tàn Khốc (Q) 
  • Sát thương tối thiểu giảm từ 30/50/70/90/110 xuống 20/40/60/80/100
  • Sát thương tối đa giảm từ 90/150/210/270/330 xuống 60/120/180/240/300

sionq Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 9

 • Lò Luyện Hồn (W) hồi chiêu thay đổi từ 11 giây ở mọi cấp thành 15/14/13/12/11 giây

sionw Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 10

Sylas

 • Sát thương tăng từ 55.04 lên 58
 • Kháng phép tăng theo cấp tăng từ 0.5 lên 1.25
 • Trốn / Bắt (E) sát thương tăng từ 50/65/80/95/110 lên 70/85/100/115/130

sylase Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 11

Zyra

 • Sát thương từ cây giảm từ [24 – 109 theo cấp của Zyra] thành [20 – 100 theo cấp của Zyra]

Cập nhật trang bị

Vô Cực Kiếm

 • SMVL tăng từ 75 lên 80

infinity Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 12

Cuồng Cung Runaan
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 5% lên 7%

runaan Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 13

Phong Thần Kiếm
 • Tổng tiền tăng từ 2900 lên 3100
  • Giá ghép đồ tăng từ 650 lên 850

storm Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 14

Cập nhật bảng bổ trợ

Bước Chân Màu Nhiệm

 • Giày miễn phí tăng từ 10 lên 12 phút.

foot Cập nhật 30/1: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Cassiopeia, Lucian, Sion, Lissandra,... 15

Cập nhật 29/1: Giảm sức mạnh Akali một cách nặng nề và chỉnh sửa trang bị xạ thủ

Đọc tiếp