Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,…

Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,…

 | 28/03/2018 12:48

Sau khi nhận thấy vị tướng cần kỹ năng và nằm ngoài meta như Elise và Malphite đang mất dần vị thế, Riot buff lại sát thương cho chúng và tiện tay buff một loạt cho các sát thủ:

Elise

 • Cắn độc (Q nhện) sát thương tăng từ 60/100/140/180/220 lên 70/110/150/190/230

elise-q Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 1

 • Kén nhện (E người) hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 12/11.5/11/10.5/10

elise-e Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 2

Gragas

 • Say quá hóa cuồng (W)
  • giảm sát thương nhận vào 8% mỗi 100 AP thành 4% mỗi 100 AP
  • giảm sát thương nhận vào giảm thời gian hiệu lực từ 2.5 xuống 2 giây

gragas-w Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 3

Irelia

 • Vũ điệu thách thức (W) lần kích hoạt thứ 2 tỉ lệ AP giảm từ 45% xuống 40%

irelia-w Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 4

Ivern

 • Tạo bụi (W) tầm sử dụng thay đổi thành 1000

Karthus

 • Tàn phá (Q) sát thương tăng từ 40/60/50/100/120 lên 50/70/90/110/130

karthus-q Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 5

LeBlanc

 • Biến ảnh (W)
  • hồi chiêu giảm từ 18/16/14/12/10 xuống 14/13/12/11/10
  • năng lượng tiêu hao giảm từ 80/90/100/110/120 xuống 60/75/90/105/120

leblanc-w Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 6

 • Mô phỏng (R)
  • RE sát thương đầu tăng từ 60/120/180 (+0.3 AP) lên 70/140/210 (+0.4 AP)
  • RE sát thương khi trói thành công tăng từ 120/240/360 (+0.6 AP) lên 140/280/420 (+0.8 AP)
  • RW tỉ lệ AP tăng từ 0.6 lên 0.75

leblanc-r Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 7

Nocturne

 • Hoàng hôn buông xuống (Q) AD cộng thêm tăng từ 15/25/35/45/55 lên 20/30/40/50/60

nocturne-q Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 8

Malphite

 • AD tăng theo cấp tăng từ 3.375 lên 4
 • Dậm đất (E) tỉ lệ AP tăng từ 20% lên 60%

malphite-e Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 9

 • Không thể cản phá (R) hồi chiêu giảm từ 130/115/100 xuống 130/105/80

malphite-r Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 10

Rengar

 • AD cơ bản tăng từ 65 lên 68

Shaco

 • Lừa lọc (Q) AD cộng thêm giảm từ 70% xuống 30%

shaco-q Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 11

Swain

 • Bàn tay tử thần (Q) sát thương giảm từ 65/85/105/125/145 xuống 55/75/95/115/135

swain-q Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 12

Zed

 • Phi tiêu sắc lẻm (Q) 
  • Tỉ lệ AD của lần gây sát thương thứ 2 tăng từ 45% lên 54%
  • Sát thương lần 2 tăng từ 40/57/75/92/110 lên 48/69/90/110/132

zed-q Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 13

Cập nhật trang bị

Giày Ninja

 • Giáp giảm từ 30 xuống 20

ninja-6 Cập nhật 28/3: Buff một loạt sát thủ LeBlanc, Zed, Nocturne và tướng ngoài meta như Elise, Malphite,... 14

Lord Ren và những truyền thuyết về Ngài tại LMHT Việt Nam

Đọc tiếp