Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki… và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim

Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki… và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim

 | 02/08/2017 09:54

Cập nhật ngày hôm nay tiếp tục nhắm tới Caitlyn vốn đã yếu ớt và bị giảm sức mạnh liên tục trong những bản cập nhật gần đây, ngoài ra còn Syndra nerf đủ mọi đường…

Cập nhật sự kiện

event-lol-lmht-arcade-gia-lap Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 1

Loạt đồ mới trong sự kiện giả lập này

event-lol-lmht-arcade-gia-lap-01 Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 2

Có thể xuất hiện Annie Công Nghệ

event-lol-lmht-arcade-gia-lap-02 Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 3

Darius Hiểm Họa Không Gian

event-lol-lmht-arcade-gia-lap-03 Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 4

Hay trang phục mới tinh của Hecarim vô cùng đẹp mắt

event-lol-lmht-arcade-gia-lap-04 Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 5

Cả những biểu tượng mới vô cùng độc đáo là con Baron này

Cập nhật tướng

Caitlyn

caitlyn-q Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 6

 • Xuyên táo (Q) sát thương sau khi trúng mục tiêu đầu giảm từ 67% xuống 50%

caitlyn-w Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 7

 • Bẫy Yordle (W):
  • Trả lại thời gian ảnh hưởng của bẫy về như cũ
  • Sát thương nhận thêm từ Thiện Xạ (nội tại) giảm từ 30/70/110/150/190 xuống 10/55/100/145/190

Cassiopeia

 • Năng lượng tăng thêm mỗi cấp độ tăng từ 60 lên 63

cassiopeia-e Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 8

 • Nanh độc (E)
  • Trả lại năng lượng sử dụng như cũ
  • Sát thương phép độc giảm từ 10/40/70/100/130 xuống 15/40/65/90/115

LeBlanc

leblanc-q Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 9

 • Quả cầu tan vỡ (Q) sát thương lên lính tăng 1 tẹo từ 50% lên 60%
  • So với hiện tại: 80% xuống 60%
  • So với lần cập nhật gần nhất: từ 50% xuống 60%

Corki

 • Sát thương cơ bản giảm từ 56 xuống 55
  • So với hiện tại: từ 58 xuống 55
  • So với lần cập nhật gần nhất: từ 56 xuống 55

Orianna

orianna-w Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 10

 • Lệnh: Phát sóng (W) sát thương thay đổi từ 50/95/140/185/230 thành 60/105/150/195/240 (so với lần cập nhật gần nhất)

Syndra

syndra-q Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 11

 • Quả cầu bóng tối (Q) tỉ lệ SMPT giảm từ 75% xuống 65%

syndra-e Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 12

 • Quét tan kẻ yếu (E) tỉ lệ SMPT tăng từ 50% lên 60%

syndra-r Cập nhật 2/8: Tiếp tục nerf Syndra, Corki... và sự kiện mới Thế Giới Trùm Giả Lập với cơ hội sở hữu Lancer Zero Hecarim 13

 • Bùng nổ sức mạnh (R) trả lại sát thương về như cũ

Có thể thấy Syndra đang bị giảm sức mạnh nặng nề vào chiêu Q vốn để gây sát thương liên tục trong giao tranh cũng như để farm, giờ lại bị giảm sát thương khá nhiều.

Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác

Đọc tiếp