Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác

Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác

 | 25/10/2018 09:02

Khi mùa giải 2018 chuẩn bị kết thúc, ngoài việc giới thiệu phần thưởng siêu hấp dẫn như Orianna Vinh Quang thì Riot cũng đã ra mắt một phần thưởng khác là biểu tượng của bậc xế p hạng mùa giải LMHT 2018:

Cập nhật hình ảnh

bronze-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 1

Biểu tượng Đồng xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

silver-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 2

Biểu tượng Bạc xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

gold-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 3

Biểu tượng Vàng xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

platinum-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 4

Biểu tượng Bạch Kim xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

diamond-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 5

Biểu tượng Kim Cương xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

master-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 6

Biểu tượng Cao Thủ xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

challenger-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 7

Biểu tượng Thách Đấu xếp hạng đơn đôi, linh hoạt và 3vs3 2018

honor-ward-01 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 8

Mẫu mắt Vinh Danh 3, 4 và 5 2018

runes Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 9

Bảng ngọc mới trong Tiền Mùa Giải 2019

Cập nhật cân bằng tướng

Pyke

 • Lặn Mất Tăm (W) 
  • Năng lượng tiêu hao giảm từ 75 xuống 50
  • Tốc độ di chuyển thay đổi từ [60/65/70/75/80% (+4% mỗi 100 STVL cộng thêm)] thành [30% (+2% mỗi điểm Sát Lực)]
   • (tối đa 178% tốc độ di chuyển)

pykew Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 10

 • Dòng Nước Ma Quái (E)
  • Hiệu lực làm choáng thay đổi từ [1.1/1.2/1.3/1.4/1.5] thành [1.1 + 0.1 mỗi 10 điểm Sát Lực]
   • (tối đa 1.84 giây)

pykee Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 11

Cập nhật ngọc bổ trợ

Thu thập hắc ám

 • [hiệu ứng mới]

“Gây sát thương một tướng địch dưới 50% sẽ gây sát thương thích ứng và thu thập linh hồn của chúng, tăng vĩnh viễn sát thương của Thu Thập Hắc Ám lên 4 (+3% STVL cộng thêm) (+2% AP).

Sát thương Thu Thập Hắc Ám: 30-180 (theo cấp độ (+4 sát thương mỗi linh hồn) (+25% STVL cộng thêm)(+15% AP)

Hồi chiêu: 40 giây (làm mới khi hạ gục)”

dark-harvest Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 12

Shield Bash (ngọc mới)

 • Giờ ghi chú thêm”Bất cứ khi nào bạn nhận một lớp giáp mới”. Cho bạn đọc không theo dõi bản cập nhật gần nhất, ngọc bổ trợ này sẽ cộng sát thương thích ứng 5-39 (+1,5% máu cộng thêm + 8,5% lượng giáp mới) trên mỗi đòn đánh thường khi nhận được một lượng giáp.

shieldbash-1 Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 13

Bước Chân Thần Tốc
 • AP giảm từ 0.5 xuống 0.3

fleet-footwork Cập nhật 25/10: Biểu tượng xếp hạng 2018, ngọc mới cho tướng chống chịu siêu mạnh, cân bằng Pyke và nhiều chỉnh sửa khác 14

[Tiền Mùa Giải 2019] Lính mạnh gấp 4 lần trước đây, ngọc bổ trợ mới, hiển thị vàng thưởng và thay đổi thời gian tái sinh của quái khủng

Đọc tiếp