Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali

Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali

 | 22/02/2019 07:30

Cập nhật hôm nay ngoài chỉnh sửa nhẹ 2 trang phục mới của Brand và Ahri thì cũng buff nhẹ Sylas và Akali:

Cập nhật hình ảnh

brand-arclight Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 1

Hình nền Brand Hồ Quang

ahri Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 2

ahriturn Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 3

ahrirecall Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 4

ahrir Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 5

Cập nhật cân bằng game

Akali

  • Sát Chiêu Hoàn Hảo (R) hồi chiêu thay đổi từ 120/100/80 thành 100/90/80

akalir Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 6

Sylas

  • Quật Xích(Q) sát thương đầu tiên thay đổi từ [50/80/110/140/170 (+70% SMPT)] thành [45/70/95/120/145 (+70% SMPT)]

sylasq Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 7

  • Đồ Vương (W) tỉ lệ hồi máu theo SMPT tăng từ 35% lên 45%

sylasw Cập nhật 22/2: Hình nền Brand Hồ Quang, buff nhẹ Sylas và chỉnh sửa Akali 8

Hệ thống tiền thưởng từ lính của LMHT bị lỗi đến Riot Games cũng không thể kiểm soát được

Đọc tiếp