Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari

Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari

 | 21/03/2018 09:49

Cập nhật hôm nay ngoài nữ tướng Irelia được làm lại hoàn toàn từ trang phục, hình ảnh tới kỹ năng thì Ngộ Không và Rumble cũng có cho mình những trang phục mới:

irelia-2018 Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 1

Chỉ số cơ bản

 • Kháng phép cơ bản: 32
 • Sát thương cơ bản: 63
 • Sát thương tăng theo cấp: 4
 • Máu cơ bản: 580
 • Máu tăng theo cấp: 85
 • Máu hồi tăng theo cấp: 0.17
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp: 2.5%
 • Tốc chạy: 340
 • Tầm đánh: 200
 • Mana tăng theo cấp: 30
 • Giáp tăng theo cấp: 3

irelia-base-stat Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 2

Ionian Fervor (Nội tại)

“Tấn công kẻ thù với kỹ năng cho Irelia điểm cộng dồn của nội tại Ionian Fervor trong 6 giây. Đòn đánh thường sẽ kéo dài thời gian hiệu lực của nó, đánh nhiều tướng sẽ được nhiều điểm cộng dồn. Mỗi điểm cộng dồn sẽ cộng thêm  [4/5/6/7/9/10/11/12/14/16/18/20/22/24 ở các cấp 1/3/5/7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18] sức mạnh phép thuật vào đòn đánh thường của Irelia. Khi đạt tối đa điểm cộng dồn (tối đa 4), sát thương cộng thêm gây 300% sát thương khi đánh vào giáp, Irelia cũng được tăng [20/30/40% ở các cấp 1/7/13] tốc độ đánh.

irelia-p Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 3

Bladesurge (Q)

Tiêu hao: 20 mana
Hồi chiêu: 12/11/10/9/8 giây

Irelia lướt tới kẻ thù, gây 10/30/50/70/90 (+70% AD) sát thương vật lý, kích hoạt hiệu ứng trên đòn đánh và hồi [12% AD] máu.

Hồi chiêu của Bladesurge được hoàn lại nếu mục tiêu được Đánh dấu hoặc bị hạ gục.

Bladesurge gây thêm 60% sát thương vào những mục tiêu không phải tướng.

irelia-q Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 4

Defiant Dance (W)

Tiêu hao: 70/75/80/85/90 mana
Hồi chiêu: 16/15/14/13/12 giây

Kích hoạt lần một: Irelia thu mình vào thế thủ, nhận được khả năng giảm 45/50/55/60/65% (+10% AP) sát thương gánh chịu và một điểm cộng dồn của nội tại nhưng không thể tấn công hay di chuyển.

Kích hoạt lần hai: Irelia quét những lưới kiếm về phía trước, gây 10/30/50/70/90 (+60% AD) (+50% AP) sát thương vật lý. Giữ càng lâu sát thương càng cao, lên đến 20/60/100/140/180 (+120% AD) (+100% AP) sau 0.75 giây.

Defiant Dance không thể bị ngăn cản

Dùng nhanh: Giữ rồi thả thay vì kích hoạt 2 lần

irelia-w Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 5

Flawless Duet (E)

Tiêu hao: 50 mana
Hồi chiêu: 14/13/12/11/10 giây

Irelia phóng 2 kiếm vào vị trí được chọn, cả 2 thanh kiếm sẽ lao vào nhau, gây 80/120/160/200/240 (+90% AP) sát thương phép và làm choáng trong 0.8/0.9/1/1.1/1.2 giây

Tướng và quái to sẽ bị đánh dấu trong 6 giây.

irelia-e Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 6

Vanguard’s Edge (R)

Tiêu hao: 100 mana
Hồi chiêu: 120/105/90 giây

Irelia thi triển đấu kỹ tạo ra một cơn bão kiếm bộc phá thẳng vào phía trước và phát nổ khi trúng một tướng địch gây 150/275/400 (+70% AP) sát thương phép và đánh dấu tướng + quái to trong 6 giây.

Irelia chuyển hóa những lưỡi kiếm thành một bức tường trong 2.5/3/3.5 giây. Vượt qua nó sẽ trúng 125/200/275 (+70% AP) sát thương phép, làm chậm 60% và bị tước đoạt quyền tấn công cơ bản trong 2 giây.

irelia-r Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 7

Đồng thời cũng làm lại toàn bộ trang phục cho Irelia:

irelia-2018-05 Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 8

Irelia Gián Điệp

.
Irelia Gián Điệp

irelia-2018-06 Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 9

Irelia Băng Kiếm

.
Irelia Băng Kiếm

irelia-2018-07 Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 10

Irelia Hội Sen Hồng

.
Irelia Hội Sen Hồng

irelia-2018-03 Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 11

Nightblade Irelia

.
Nightblade Irelia

irelia-2018-04 Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 12

Irelia Phi Công

.
Irelia Phi Công

Ngoài việc làm lại toàn bộ trang phục của Irelia, Riot cũng tung ra 2 trang phục mới:

lancer-stratus-wukong Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 13

Hình nền trang phục mới của Ngộ Không

.
Lancer Stratus Wukong

.
Và Badlands Baron Rumble

new-icon Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 14

3 biểu tượng mới

Cập nhật tướng

LeBlanc

Nội tại trở lại chứ không bị xóa bỏ nữa

leblanc-p Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 15

 • Quả cầu tan vỡ (Q):
  • Sát thương giảm từ 55/90/125/160/195 (+0.5 AP) xuống 55/80/105/130/155 (+0.4 AP)
  • Sát thương đánh dấu: 55/80/105/130/155 (+0.4 AP)
  • Tiêu hao mana tăng từ 40/45/50/55/60 lên 50/60/70/80/90

leblanc-q Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 16

 • Biến ảnh (W):
  • Sát thương tăng từ 40/55/70/85/100 (+0.2 AP) lên 85/125/165/205/245 (+0.6 AP)
  • Tiêu hao mana tăng từ 70/80/90/100/110 lên 80/90/100/110/120
  • Tốc độ lướt giảm từ 1600 xuống 1450
  • Thời gian biến về vị trí cũ thay đổi từ 0.85 thành 0.2 giây ngay khi lướt xong.

leblanc-w Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 17

 • Sợi xích siêu phàm (E):
  • Tỉ lệ AP lúc đầu giảm từ 0.5 AP xuống 0.3 AP
  • Sát thương trói tăng từ 40/60/80/100/120 (+0.5 AP) lên 80/120/160/200/240 (+0.6 AP)
  • Tiêu hao mana tăng từ 40 lên 70
  • Tầm xích giảm từ 885 xuống 865

leblanc-e Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 18

 • Mô phỏng (R):
  • RQ Sát thương giảm từ 150/275/400 (+0.6 AP) xuống 70/140/210 (+0.4 AP)
  • RQ Sát thương đánh dấu tăng từ 150/275/400 (+0.6 AP) lên 140/280/420 (+0.8 AP)
  • RW Sát thương tăng từ 60/120/180 (+0.3 AP) lên 150/300/450 (+0.6 AP)
  • RE Sát thương đầu tiên giảm từ 100/160/220 (+0.4 AP) xuống 60/120/180 (+0.3 AP)
  • RE Sát thương trói tăng từ 100/160/220 (+0.4 AP) lên 120/240/360 (+0.6 AP)
  • Hồi chiêu thay đổi từ 54/42/30 thành 60/45/30

leblanc-r Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 19

Swain

 • Bàn tay tử thần (Q) hồi chiêu tăng từ 5.5/4.75/4/3.24/2.5 lên 7.5/6.25/5/3.75/2.5

swain-q Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 20

Cập nhật trang bị

 • Kích hoạt duy nhất
  • giá trị giáp giảm từ [38 (+22 mỗi cấp)] xuống [30 (+10 mỗi cấp)]
  • máu cộng thêm giảm từ [2% ~ 36%] xuống [10% ~ 20%]
  • Thời gian khóa trước khi ảnh hưởng bởi dây chuyền khác tăng từ 8 lên 20 giây
  • [hiệu ứng mới] “Khi kích hoạt, đồng minh đứng trong vùng kích hoạt được giảm 50% sát thương nhận vào”

lotis Cập nhật 21/3: Irelia mới, trang phục mới của Ngộ Không và Rumble, chỉnh sửa LeBlanc và dây chuyền Iron Solari 21

Nhận thấy Teemo cũng là vị tướng bị căm ghét vô cùng, Riot tung luôn ra hướng dẫn chống lại Teemo

Đọc tiếp