Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 21/2: 2 trang phục mới Ahri Hàng Hiệu, Brand Hồ Quang, làm lại toàn bộ trang phục Kayle và Morgana

Cập nhật 21/2: 2 trang phục mới Ahri Hàng Hiệu, Brand Hồ Quang, làm lại toàn bộ trang phục Kayle và Morgana

 | 21/02/2019 09:46

 Cập nhật hôm nay xoay quanh 2 vị tướng Kayle và Morgana, ngoài ra cũng có nhiều thay đổi mới khác:

Cập nhật hình ảnh

103016 Cập nhật 21/2: 2 trang phục mới Ahri Hàng Hiệu, Brand Hồ Quang, làm lại toàn bộ trang phục Kayle và Morgana 1

Ahri K/DA Hàng Hiệu

.
Ahri K/DA phiên bản Hàng Hiệu

.
Brand Hồ Quang

Kayle

.
Silver Kayle

.
Viridian Kayle

.
Transcended Kayle

.
Battleborn Kayle

.
Judgement Kayle

.
Aether Wing Kayle

.
Riot Kayle

.
Iron Inquisitor Kayle

.
Pentakill Kayle

Morgana

.
Exiled Morgana

.
Sinful Succulence Morgana

.
Blade Mistress Morgana

.
Blackthorn Morgana

.
Ghost Bride Morgana

.
Victorious Morgana

.
Lunar Wraith Morgana

.
Bewitching Morgana

em_annie_steamed_inventory-emotes_9_5 Cập nhật 21/2: 2 trang phục mới Ahri Hàng Hiệu, Brand Hồ Quang, làm lại toàn bộ trang phục Kayle và Morgana 2

em_evelynn_ooh_inventory-emotes_9_5 Cập nhật 21/2: 2 trang phục mới Ahri Hàng Hiệu, Brand Hồ Quang, làm lại toàn bộ trang phục Kayle và Morgana 3

2 Biểu Cảm Mới

Ra mắt bộ kỹ năng mới của Kayle với 4 lần tiến hóa, đạt đỉnh cao sức mạnh ở tận cấp 16

Đọc tiếp