Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 20/9: Trang phục PVB Kha’Zix và ADN Kha’Zix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa Kog’Maw

Cập nhật 20/9: Trang phục PVB Kha’Zix và ADN Kha’Zix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa Kog’Maw

 | 20/09/2018 07:17

Bản cập nhật hôm nay đang có thêm rất nhiều những hình ảnh cũng như thông tin về CKTG 2018, đặc biệt là 2 trang phục Kha’Zix của Việt Nam là PVB và ADN:

Cập nhật hình ảnh

Ra mắt 28 gói đa sắc trang phục Kha’Zix Quán Quân trong đó có 2 trang phục của PVB và ADN:

kha-zix-chroma Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 1

kha-zix-chroma-02 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 2

kha-zix-chroma-03 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 3

kha-zix-pvb Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 4

Phong Vũ Buffalo Kha’Zix

kha-zix-adn Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 5

Và Cube Adonis Kha’Zix

worlds-token Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 6

Worlds 2018 Token (Xu CKTG 2018) – dùng để đổi lấy Ngọc CKTG 2018 hoặc Biểu Tượng, Khung,…

worlds-orb Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 7

Worlds 2018 Orb (Ngọc CKTG 2018) – mở ra mảnh trang phục, cơ hội ra tinh hoa cam, Đá Quý, trang phục vĩnh viễn,…

Gói đa sắc trang phục Quán Quân các năm:

championship-chroma-03 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 8

Riven Quán Quân

championship-chroma-01 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 9

Kalista Quán Quân

championship-chroma-02 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 10

Kha’Zix Quán Quân

championship-chroma-06 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 11

Zed Quán Quân

championship-chroma-04 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 12

Shyvana Quán Quân

championship-chroma-05 Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 13

Thresh Quán Quân

Cập nhật tướng

Darius

  • Đánh Thọt (W) sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 40/45/50/55/60% lên 50/55/60/65/70%

darius-w Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 14

  • Bắt Giữ (E) xuyên giáp tăng từ 10/15/20/25/30% lên 15/20/25/30/35%

darius-e Cập nhật 20/9: Trang phục PVB KhaZix và ADN KhaZix, vật phẩm sự kiện CKTG 2018 và buff Darius, Fiora và chỉnh sửa KogMaw 15

Fiora

  • Vũ Điệu Kiếm Sư (nội tại) hồi máu tăng từ [30-115] lên [40-125]

Kog’Maw

  • Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 325 lên 330
  • Phun Axít (Q) giảm giáp và kháng phép trở về như cũ từ 20/25/30/35/40% về 20/22/24/26/28%
  • Pháo Sinh Học (R) tầm sử dụng tăng từ 1200/1500/1800 lên 1300/1550/1800

Không phải Gỗ Đoàn, Riot ra mắt Sắt Đoàn và bậc “Siêu Cao Thủ” cho Rank LMHT mùa giải 2019

Đọc tiếp