Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench

Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench

 | 20/04/2019 15:27

Cập nhật ngày hôm nay tiếp tục là Aatrox với những thay đổi mang tính quyết định số phận trong bản cập nhật tiếp theo:

Cập nhật cân bằng tướng

Aatrox

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 345 xuống 335
 • Hồi máu mỗi 5 giây giảm từ 8 xuống 5
 • Đường Kiếm Tuyệt Diệt (nội tại)
  • [loại bỏ] Giảm hồi máu và tạo giáp trên tướng
  • [mới] Hồi máu cho Aatrox cho sát thương gây thêm
  • Sát thương gây thêm giảm từ [8-16%] xuống [6-15%]
  • Hồi chiêu giảm từ 25 xuống 15
  • Hiệu ứng giảm hồi chiêu thay đổi từ [2 giây mỗi phép + 2 khi tấn công tướng địch với phần mũi kiếm] thành [2 giây mỗi khi gây sát thương từ kỹ năng hoặc đánh thường lên đối thủ + 2 giây khi tấn công ở phần mũi kiếm]

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 1

 • Quỷ Kiếm Darkin (Q)
  • Sát thương tăng từ 10/25/40/55/70 lên 10/30/50/70/90
  • **Hồi chiêu thay đổi từ từ 16/15/14/13/12 thành 18/16/14/12/10
  • Thời gian tối đa giữa mỗi lần dùng Q giảm từ 4 xuống 3 giây

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 2

 • Xiềng Xích Địa Ngục (W)
  • Làm chậm thay đổi từ 15/20/25/30/35% thành 25%
  • Hồi chiêu tăng từ 18/17/16/15/14 lên 22/20/18/16/14

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 3

 • Bộ Pháp Hắc Ám (E)
  • [loại bỏ] Tăng sát thương trong 1,5 giây
  • Nguồn hồi máu nội tại thay đổi từ [sát thương vật lý lên tướng] thành [sát thương không định kỳ lên tướng ở mọi dạng]
  • Hồi chiêu giảm từ 9/8/7/6/5 xuống 8/7/6/5/4

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 4

 • Chiến Binh Tận Thế (R)
  • [loại bỏ] Hồi sinh như một hiệu ứng cơ bản của chiêu cuối
  • [loại bỏ] Tốc độ di chuyển cộng thêm khi dùng và khi ra khỏi giao tranh với tướng địch
  • [loại bỏ] Hoảng sợ lính
  • [mới] Aatrox nhận 60/80/100% tốc độ di chuyển giảm dần trong thời gian kích hoạt R
  • [mới] Aatrox nhận 50/75/100% khả năng hồi máu khi kích hoạt R
  • [mới] Khi có điểm hạ gục, kéo dài thời gian trạng thái R thêm 5 giây, làm mới tốc độ di chuyển cộng thêm, và có thể hồi sinh nếu nhận phải sát thương kết liễu
  • Hồi chiêu giảm từ 160/140/120 xuống 140/120/100
  • Thời gian niệm phép giảm từ 0,5 xuống 0,25 giây
  • Tự làm chậm khi đang hồi sinh tăng từ 25% lên 99%
  • Máu khi hồi sinh thay đổi từ [10-50% máu tối đa] thành [30% máu tối đa]

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 5

Rakan
[Context]

 • Bộ Pháp Thần Tốc (R)
  • “Tôi để lại cho Rakan combo R > W cho mọi thứ trông mượt mà hơn. Nếu bạn ấn W khi đang kích hoat R nó sẽ giống như một combo phép thông thường vậy.”

Tahm Kench

 • Roi Lưỡi (Q)
  • Làm chậm tăng từ 1,5 lên 2 giây
  • Hồi chiêu thay đổi từ [5] thành [8/7/6/5/4] giây
  • Tầm sử dụng tăng từ 800 lên 850
  • Làm chậm thay đổi từ 30/40/50/60/70% lên 50/55/60/65/70%

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 6

 • Đánh Chén (W)
  • [mới] TK giờ bị làm chậm tương tự như khi nuốt tướng địch khi nuốt tướng đồng minh (95%)
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60 lên 100
  • [mới] Hoàn lại 50% năng lượng tiêu hao khi nuốt chửng kẻ địch
  • **Sát thương cơ bản khi nhổ lính giảm từ 100/150/200/250/300 xuống 100/135/170/205/240
  • **Sát thương đánh chén thay đổi từ [ 20/24/28/32/36% sát thương theo máu tối đa] thành [100/135/170/205/240 + (5/7/9/11/13% máu tối đa)]

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 7

 • Da Dày (E)
  • % máu xám chuyển hóa máu hồi thay đổi từ 15/20/25/30/35% thành 20/25/30/35/40%
  • Sát thương chuyển hóa thành máu xám thay đổi từ 70/75/80/85/90% thành 80/85/90/95/100%
  • Năng lượng tiêu hao giảm từ [50] xuống [0]

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 8

 • Du Ngoạn Thủy Vực (R)
  • Tầm sử dụng thay đổi từ [4500/5500/6500] thành [2500/5500/8500]
  • Hồi chiêu tăng từ 120/110/100 lên 140/130/120

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 9

Cập nhạt ngọc bổ trợ

Phát Bắn Đơn Giản

 • Sát thương chuẩn cộng thêm tăng từ 8-40 lên 10-45

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 10

Vị Máu
 • Máu hồi giảm từ 18-35 xuống 10-20
 • Hồi chiêu giảm từ 20 xuống 10 giây

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 11

Poro Thây Ma

 • Giờ nhận được năng lượng thích ứng khi Poro Thây Ma phát hiện một kẻ thù
  • “Nhận năng lượng thích ứng với 1,2 SMVL hoặc 2 SMPT trên mỗi Poro Thây Ma phát hiện được một kẻ địch. Tối đa 10 điểm cộng dồn.”

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 12

Thợ Săn Tối Thượng

 • Giảm hồi chiêu mỗi điểm cộng dồn tăng từ 3 lên 4%

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 13

Thợ Săn Tàn Nhẫn

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 8 lên 9
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm mỗi điểm cộng dồn tăng từ 8 lên 10

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 14

Mau Lẹ

 • [hiệu ứng mới] “Mọi tốc độ di chuyển cộng thêm được tăng thêm 7% hiệu quả và bạn nhận được thêm 1% tốc độ di chuyển (70% là lỗi hiển thị)

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 15

Thăng Tiến Sức Mạnh
 • Năng lượng thích ứng tăng từ [1,2 SMPT hoặc 2 SMPT] lên [1,8 SMVL hoặc 3 SMPT]

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 16

Thiêu Rụi
 • Sát thương phép gây thêm tăng từ 10-30 lên 15-35

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 17

Bone Plating
 • Giảm sát thương tăng từ 25-50 lên 30-60

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 18

Kiểm Soát Điều Kiện

 • Giáp và kháng phép tăng từ 8 lên 9

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 19

Bước Chân Màu Nhiệm

 • Giày miễn phí tăng thời gian nhận từ 10 lên 12 phút
 • Điểm hạ gục giảm thời gian nhận giày đi tăng từ 30 lên 45 giây

hgnbhnb Cập nhật 20/4: Tiếp tục chỉnh sửa Aatrox và thay đổi lớn Tahm Kench 20

[GÓC MÙ MẮT] Chán cosplay 1 mình, Sneaky rủ nguyên team Cloud9 cosplay K/DA chung

Đọc tiếp