Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi

Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi

 | 02/05/2019 09:34

Cập nhật ngày hôm nay tiếp tục là những sản phẩm đi kèm sự kiện ra mắt cùng với Yuumi – Battle Academy:

Cập nhật hình ảnh

hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 1

Poro Cầu Vồng và các hiệu ứng biến về đi kèm sẽ sớm xuất hiện lại

 2 mẫu mắt sẽ xuất hiện trong cửa hàng ở bản cập nhật tới:

hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 2 hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 3

Đặt tên cho các Biểu Cảm mới:

  • Nervous => Never Again
  • Toast => What the Bread?
  • Grumpy => Dislike
  • Hi => It me

 

hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 4

hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 5

Các sản phẩm trong sự kiện sắp tới (đi theo các gói riêng)

hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 6

Các phần thưởng, gói vật phẩm trong sự kiện tới

Cập nhật cân bằng tướng

Riven

  • Tam Bộ Kiếm (Q) hồi chiêu giảm từ 13 giây ở mọi cấp xuống 12/11.5/11/10.5/10 giây

hgnbhnb Cập nhật 2/5: Khung, biểu tượng và các vật phẩm liên quan tới sự kiện ra mắt cùng Yuumi 7

Garena bất ngờ bị bắt vì tội cá cược ngay trên trang phát sóng giải đấu LMHT – MSI 2019 chính thức của mình

 

Đọc tiếp