Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền

Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền

 | 19/04/2018 12:30

Bản cập nhật này, Kennen bất ngờ xuất hiện trong danh sách và đặc biệt còn được buff mạnh sát thương cũng như tốc đánh, điều kích thích Kennen AD trở lại đường trên:

Cập nhật hình ảnh

.
Gói đa sắc Sion máy móc

Cập nhật tướng

Kennen

 • Giật sét (W):
  • Sát thương (mỗi đòn thứ 5) thay đổi từ [15/20/25/30/35 (+60% AD cộng thêm)(+30%AP)] thành [10/20/30/40/50 (+60/70/80/90/100% AD cộng thêm)(+30% AP)]

kennen-w Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 1

 • Tốc độ sấm sét (E):
  • [hiệu ứng mới] Nếu Tốc Độ Sấm Sét gây sát thương lên 1 tướng địch, Kennen nhận thêm 30/40/50/60/70% tốc đánh trong 4 giây sau khi thoát khỏi trạng thái Tốc độ sấm sét.
  • [thay đổi hiệu ứng] giáp và kháng phép cộng thêm từ Tốc độ sấm sét sẽ mất ngay khi Kennen trở về trạng thái bình thường

kennen-e Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 2

Lux

 • Tốc độ đánh cộng thêm tại cấp độ 1 tăng từ 0% lên 10%
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp giảm từ 1.36% xuống 1%
 • Khóa ánh sáng (Q)
  • Sát thương tăng từ 50/100/150/200/250 lên 80/125/170/215/260
  • Hồi chiêu giảm từ 13/12.5/12/11.5/11 xuống 10 giây ở mọi cấp

lux-q Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 3

 • Lăng kính phòng hộ (W) 
  • Lượng giáp thay đổi từ [nhân 2 nếu trượt lượt đầu] thành [luôn luôn nhân 2]
  • Lux giờ tự tạo giáp cho chính mình và bắn ra ngay lúc dùng (thay vì đợi 0,25 giây sử dụng)

lux-w Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 4

 • Quả cầu ánh sáng (E)
  • Tốc độ bay giảm từ 1300 xuống 1200
  • Tầm nổ giảm từ 350 xuống 315
  • Tiêu hao giảm từ 70/85/100/115/130 xuống 60/70/80/90/100
  • Hồi chiêu giảm từ 10 giây ở mọi cấp xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây

lux-e Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 5

Poppy

 • Sứ giả thép (nội tại)  tầm nảy ra của khiên tăng từ 300 lên 350.

passive Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 6

 • Không thể lay chuyển (W) giáp và kháng phép tăng từ 8% lên 10%
  • So với bản hiện tại: 15% về 10%

poppy-w Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 7

 • Xung phong (E)
  • Sát thương trở lại như cũ (như bản hiện tại)

poppy-e Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 8

Warwick

 • Cắn xé (Q)
  • Máu tối đa của mục tiêu thay đổi từ 6/7/8/9/10% thành 4/6/8/10/12%
  • Hồi phục thay đổi từ 30/40/50/60/70% thành 15/30/45/60/75%

warwick-q Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 9

 • Mùi máu (W) 
  • Hồi chiêu giảm từ 120/105/90/75/60 xuống 120/100/80/60/40
  • Tốc độ di chuyển tăng thêm thay đổi từ 35/40/45/50/55% thành 25/35/45/55/65%

warwick-w Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 10

Cập nhật trang bị

Bí chương thất truyền

 • Tổng giá tăng từ 1100 lên 1300
  • Giá ghép đồ tăng từ 315 lên 515
 • Nội tại duy nhất hồi lại năng lượng tối đa từ 10% tăng lên 20%

lost-chapter Cập nhật 19/4: Buff mạnh Kennen AD, chỉnh sửa Lux, Warwick và Poppy cùng Bí chương thất truyền 11

 

Game khó nhất mà Cowsep đánh tại rank Việt ăn tới gần 30 mạng mà suýt nữa không “gank tem” được

Đọc tiếp