Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác

Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác

 | 01/08/2017 08:42

Chỉnh sửa hôm nay không có gì nhiều:

Cập nhật hình ảnh

battle-boss-brand-lol-lmht Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác 1

Màn hình chờ của Brand

battle-boss-ziggs-lmht-lol Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác 2

Và của Ziggs

new-icon-lmht-lol Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác 3

Biểu tượng dự đoán là Baron Giả Lập

Chỉnh sửa tướng

Galio

galio-r Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác 4

  • Cú đấm công lý (E) sát thương được trả lại như cũ (100/140/180/220/260)
  • Siêu hùng giáng thế (R) sát thương mà đồng đội được giảm đi thay đổi từ 20% ở mọi cấp thành 20/25/30%
    • So với hiện tại: từ 20/30/40% thành 20/25/30%
    • So với lần cập nhật gần nhất: từ 20% ở mọi cấp thành 20/25/30%

Maokai

  • Bụi cây công kích (Q) sát thương được trả lại như cũ (70/115/160/205/250)

Chỉnh sửa trang bị

Con mắt Oasis

da-toa-sang-con-mat-oasis-lmht-lol Cập nhật 1/8: Hình ảnh mới cho loạt trang phục trùm phụ, nerf Galio và chỉnh sửa khác 5

  • Nội tại duy nhất: Làm ơn số năng lượng hồi phục từ đồng xu giảm từ 15% xuống 10%

Trang phục tuyệt đẹp Volcanic Anivia rực rỡ như Phượng hoàng lửa Fawkes trong Harry Potter

SKT Wolf vô cùng tự tin: “Sau cùng, chiến thắng vẫn sẽ luôn luôn thuộc về SKT T1.”

Đọc tiếp