Cập nhật 1/7: Buff nhẹ Diana và làm lại kỹ năng Cho’Gath cùng các chỉnh sửa lại đồ sát lực

Những chỉnh sửa hôm nay nhắm chủ yếu vào Diana và Cho’Gath, ngoài ra cũng có những thông tin đáng chú ý là chỉnh sửa cân bằng những trang bị sát lực. Cập nhật 30/6: Nerf mạnh Caitlyn, Fiora, Kayn, Buff nhẹ Rammus và các chỉnh sửa trang bị khác Bạn có thể mua đồ … Continue reading Cập nhật 1/7: Buff nhẹ Diana và làm lại kỹ năng ChoGath cùng các chỉnh sửa lại đồ sát lực