Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác

Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác

 | 17/04/2019 08:04

Cập nhật hôm nay ngoài sự kiện cho MSI 2019 thì còn làm lại hình ảnh kỹ năng của 5 vị tướng, đồng thời cập nhật cân bằng rất nhiều:

Cập nhật hình ảnh

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 1

7 biểu tượng mới

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 2

4 biểu cảm mới

Làm lại hiệu ứng, hình ảnh kỹ năng 5 vị tướng:

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 3

Ashe mới

Ashe

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 4

Blitzcrank mới

Blitzcrank

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 5

Caitlyn mới

Caitlyn

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 6

Jax mới

Jax

Renekton chỉnh sửa ít nhất

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 7

Các vật phẩm trong sự kiện MSI 2019 sắp tới

 Cập nhật cân bằng tướng

Blitzcrank
[Dự kiến thay đổi tại bản 9.9!]

 • Lá Chắn Năng Lượng (nội tại)
  • Giá trị giáp thay đổi từ [50% năng lượng hiện tại] thành [30% năng lượng tối đa]

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 8

 • Trường Điện Từ (R)
  • [nội tại mới] “Sấm sét tích tụ vào đòn đánh thường của Blitzcrank, gây thêm 100/150/200 [(+20% SMPT) + 3% năng lượng tối đa] sát thương phép.”

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 9

Kennen

 • Tốc Độ Sấm Sét (E) không còn tăng giáp và kháng phép

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 10

 • Bão Sấm Sét (R) giờ tăng 20/40/60 giáp và kháng phép

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 11

Rakan

 • Bộ Pháp Thần Tốc (R) 
  • Thời gian mê hoặc tăng từ 1/1.25/1.5 lên 1.5/1.75/2
  • Tốc độ di chuyển khi kích hoạt tăng từ 50% lên 100%
  • Tốc độ tăng thêm khi chạm vào 1 tướng tăng từ 150% lên 200%
  • Thời gian hiệu lực của tốc độ cộng thêm giảm từ 4 xuống 3 giây
  • “Rakan không thể dùng W hoặc E trong khi kích hoạt chiêu cuối R nữa.”
  • “Không còn giới hạn 1 tướng chạm vào cho thêm tốc độ nữa (làm mới thời gian tăng tốc độ thay vì cộng dồn)”

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 12

Teemo

 • Năng lượng hồi phục cơ bản tăng từ 1,92 lên 2,5
 • Năng lượng hồi phục tăng theo cấp tăng từ 0,09 lên 0,15
 • Năng lượng tăng theo cấp tăng từ 20 lên 25
 • Sát thương cơ bản giảm từ 54 xuống 51
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp giảm từ 3,38 xuống 2%
 • Bắn Độc (nội tại)
  • Đòn đánh thường của Teemo giờ gây 8-50 sát thương phép và để lại Độc gây sát thương theo thời gian gây 24-180 sát thương phép trong 4 giây.
  • Sát thương bắn độc (cả trên đòn đánh và theo thời gian) bị giảm 50% mỗi khi có một hiệu ứng độc khác biến mất khỏi mục tiêu

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 13

 • Phi Tiêu Mù (Q)
  • Sát thương cơ bản giảm từ 80/125/170/215/260 xuống 70/105/140/175/210
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 70/75/80/85/90 lên 80/85/90/95/100
  • Tỉ lệ SMPT giảm từ 0,8 xuống 0,6
  • Giờ là hiệu ứng độc có thể biến mất (giảm sát thương nội tại)

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 14

 • Chạy Lẹ (W)
  • Giờ không làm mất tàng hình nữa

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 15

 • Chiến Tranh Du Kích (E)
  • Hồi chiêu: 40/37/34/31/28
  • [mới] “Sau 2 giây độ trễ, Teemo trở nên tàng hình tuyệt đối nếu đứng im hoặc ở trong bụi, và giờ có thể di chuyển lên 5/6/7/8/9 khi Teemo rời khỏi bụi, nhưng bất kỳ sát thương không liên tục nào từ tướng sẽ làm Teemo mất trạng thái tàng hình. Teemo nhìn xa hơn 25% khi tàng hình. Khi thoát khỏi tàng hình, Teemo nhận 20/30/40/50/60% tốc độ đánh trong 3 giây. Đứng trong bụi sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu của E”
   • Tàng hình khi di chuyển: 2/2.25/2.5/2.75/3 giây

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 16

 • Bẫy Độc Noxus (R)
  • Sát thương cơ bản giảm từ 200/325/450 xuống 150/250/350
  • Tỉ lệ SMPT giảm từ 0,5 xuống 0,4
  • Số nấm dự trữ tối đa tăng từ 3 ở mọi cấp thành 3/4/5
  • Bẫy giờ tàng hình sau 1 giây
  • Nấp có thể tiếp tục nảy trên các nấm khác

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 17

Cập nhật trang bị

Ornn

 • Chế Tạo Tại Chỗ (nội tại)
  • Găng Tay Băng Giá (đồ nâng cấp) giáp giảm từ 125 xuống 95

hgnbhnb Cập nhật 17/4: Làm lại hình ảnh của 5 tướng Ashe, Blitz, Caitlyn, Jax, Renekton, ra mắt vật phẩm sự kiện MSI 2019 cùng nhiều thay đổi khác 18

[GÓC MÙ MẮT] C9 Sneaky trở lại với màn cosplay “hoàng thượng” Rengar

 

Đọc tiếp