Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ

Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ

 | 01/06/2018 14:31

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: VED
OB: 2012
8.4 point 9,366 vote

Cập nhật hôm nay xoay quanh những món trang bị có khả năng bảo kê của hỗ trợ, từ tạo giáp tới hồi máu đều bị giảm sức mạnh:

Cập nhật hình ảnh

9623bbd4ddf63260 Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 1

Biểu tượng

.
Gói đa sắc Sweeper Rammus

Cập nhật tướng

Ornn

 • Núi lửa phun trào (Q) trở lại như cũ
 • Thổi bễ (W) tự làm chậm khi kích hoạt W thay đổi thành 1 giây

ornn-w Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 2

Sejuani

 • Băng giá vĩnh cửu (E) thay đổi vài ghi chú

“Nội tại: Ở gần các đồng minh là tướng cận chiến thì nội tại sẽ tác động lên tướng địch, quái khủng, quái to và lính to.”

sejuani-e Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 3

Cập nhật trang bị

Lư hương sôi sục

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 10% xuống 8%

ardent Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 4

Cốc quỷ Athene

 • Nội tại duy nhất: sát thương trước giáp và kháng phép tăng từ 25% lên 35% khi sạc vào điểm cộng dồn để hồi máu nhờ tạo giáp hoặc hồi máu.

athene Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 5

Dị vật tai ương

 • Giảm hồi chiêu giảm từ 10% xuống 5%
 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 8% xuống 5%

forbidden Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 6

Hòm bảo hộ Mikael

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 20% xuống 15%

mikael Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 7

Dây chuyền chuộc tội

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 10% xuống 8%

redemption Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 8

Cập nhật ngọc bổ trợ

Mau lẹ

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 3% xuống 1.5%
 • AD thích ứng tăng từ 4.8% lên 9.6%
 • AP thích ứng tăng từ 8% lên 16%

celerity Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 9

Dream Snatcher (máy dọn lính mới)

 • Số lượng Dream Snatcher giảm từ 9 xuống 7
 • [loại bỏ] Dream Snatcher không cần hồi chiêu trong 240 giây đầu trận nữa

dream Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 10

Cập nhật 31/5: Con trỏ chuột mới của LMHT, 3 trang phục mới, chỉnh sửa Ornn, Sejuani và cân bằng trang bị mới