Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ

Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ

 | 01/06/2018 14:31

Cập nhật hôm nay xoay quanh những món trang bị có khả năng bảo kê của hỗ trợ, từ tạo giáp tới hồi máu đều bị giảm sức mạnh:

Cập nhật hình ảnh

9623bbd4ddf63260 Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 1

Biểu tượng

.
Gói đa sắc Sweeper Rammus

Cập nhật tướng

Ornn

 • Núi lửa phun trào (Q) trở lại như cũ
 • Thổi bễ (W) tự làm chậm khi kích hoạt W thay đổi thành 1 giây

ornn-w Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 2

Sejuani

 • Băng giá vĩnh cửu (E) thay đổi vài ghi chú

“Nội tại: Ở gần các đồng minh là tướng cận chiến thì nội tại sẽ tác động lên tướng địch, quái khủng, quái to và lính to.”

sejuani-e Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 3

Cập nhật trang bị

Lư hương sôi sục

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 10% xuống 8%

ardent Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 4

Cốc quỷ Athene

 • Nội tại duy nhất: sát thương trước giáp và kháng phép tăng từ 25% lên 35% khi sạc vào điểm cộng dồn để hồi máu nhờ tạo giáp hoặc hồi máu.

athene Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 5

Dị vật tai ương

 • Giảm hồi chiêu giảm từ 10% xuống 5%
 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 8% xuống 5%

forbidden Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 6

Hòm bảo hộ Mikael

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 20% xuống 15%

mikael Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 7

Dây chuyền chuộc tội

 • Hiệu lực hồi máu và tạo giáp tăng thêm giảm từ 10% xuống 8%

redemption Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 8

Cập nhật ngọc bổ trợ

Mau lẹ

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 3% xuống 1.5%
 • AD thích ứng tăng từ 4.8% lên 9.6%
 • AP thích ứng tăng từ 8% lên 16%

celerity Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 9

Dream Snatcher (máy dọn lính mới)

 • Số lượng Dream Snatcher giảm từ 9 xuống 7
 • [loại bỏ] Dream Snatcher không cần hồi chiêu trong 240 giây đầu trận nữa

dream Cập nhật 1/6: Giảm sức mạnh toàn bộ đồ buff, tăng sát thương thích ứng cho ngọc Mau Lẹ 10

Cập nhật 31/5: Con trỏ chuột mới của LMHT, 3 trang phục mới, chỉnh sửa Ornn, Sejuani và cân bằng trang bị mới

Đọc tiếp