Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp

Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp

 | 15/08/2017 08:13

Cập nhật 15/8:

Cập nhật hình ảnh

star-guardian-ezreal Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 1

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú

star-guardian-miss-fortune Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 2

Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú

star-guardian-soraka Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 3

Soraka Vệ Binh Tinh Tú

star-guardian-syndra Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 4

Syndra Vệ Binh Tinh Tú

star-guardian-ahri Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 5

Và cuối cùng là Ahri Vệ Binh Tinh Tú

.
Màn hình đăng nhập mới dành cho Ornn

.
Nhạc nền mới khi chọn tướng của chế độ INVASION

star-guardian-icon Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 6

Biểu tượng Vệ Binh Tinh Tú mới

ornn-fix Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 7

Ornn được chỉnh sửa lại hình ảnh cho đẹp hơn

Chỉnh sửa tướng

Ezreal

ezreal-q Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 8

  • Phát bắn thần bí (Q) Tỉ lệ sát thương vật lí tăng từ 110 lên 125%

Urgot

  • “Nếu bạn dùng W với một mục tiêu đã được khóa, nó sẽ bị khóa trong suốt khoảng thời gian kích hoạt W.”
  • “Kích hoạt E sẽ cần một thời gian ngắn đứng yên và đang được giảm thời gian đứng yên đó đi ~~0,35 giây hoặc gì đó…”

urgot-r Cập nhật 15/8: Buff Ezreal, Urgot, chỉnh sửa hình ảnh Ornn và cập nhật hình nền cho Vệ Binh Tinh Tú tuyệt đẹp 9

  • Mũi khoan tử thần (R) thời gian làm chậm tăng từ 3 lên 4 giây.

SKT T1 Faker: “Không có trò chơi nào mà tôi không thể phá đảo; tôi tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng”

Đọc tiếp