Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác

Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác

 | 15/01/2019 10:25

  Bên cạnh việc Aatrox cũng như Urgot quá mạnh thì Irelia cũng không kém phần hung hãn ở đường giữa, lần này Riot đang cố gắng cân bằng cô nàng Vũ Kiếm Sư này:

Cập nhật hình ảnh

223003 Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 1

Trang phục mới của Tahm Kench được chỉnh sửa lại hình nền

poroward Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 2

Mẫu mắt mới: Queen Poro Ward

Cập nhật cân bằng game

Brand

 • Bỏng (nội tại)
  • DoT Sát thương tăng từ [2.5% máu tối đa trong 4 giây] lên [3% máu tối đa trong 4 giây]
   • So với bản hiện tại: từ [4% máu tối đa trong 4 giây] xuống [3% máu tối đa trong 4 giây]
  • Sát thương nổ trở lại như cũ từ [+2.5% máu tối đa mỗi 100 AP] về [+1.5% máu tối đa mỗi 100 AP]

brandpassive Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 3

Irelia

 • Ý Chí Ionia (nội tại) 
  • [loại bỏ] Không còn gây thêm sát thương vào giáp khi đạt tối đa điểm cộng dồn

ireliapassive Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 4

 • Đâm Kiếm (Q)
  • Sát thương lên lính thay đổi từ [gây gấp đôi sát thương lên lính] thành [gây thêm 45/60/75/90/105 sát thương lên lính]

ireliaq Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 5

 • Vanguard’s Edge (R)
  • sát thương từ tường kiếm tăng từ 75/125/175 lên 125/200/275
  • làm chậm tăng từ 60% lên 90%
  • thời gian tồn tại của tường kiếm thay đổi từ 2.5/3/3.5 giây 2,5 giây ở mọi cấp
  • [loại bỏ] Không còn giải giới kẻ địch đi qua tường kiếm

ireliar Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 6

Zoe

 • Nghịch Sao (Q) tỉ lệ AP tối đa trở lại như cũ từ 125% về 150%

Cập nhật ngọc

Huyền Thoại: Hút Máu

 • Hút máu giảm từ 0.7% xuống 0.6% mỗi điểm cộng dồn

legend Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 7

Cập nhật phép bổ trợ

Thiêu Đốt
 • Sát thương giảm từ [80-505 (55+25 mỗi cấp)] thành [70-410 (40+20 mỗi cấp)]
 • Hồi chiêu giảm từ 210 xuống 180 giây.

ignite2 Cập nhật 15/1: Loại bỏ nhiều hiệu ứng của Irelia, giảm sát thương Thiêu Đốt và nhiều thay đổi khác 8

Người chơi LMHT tạo ra các trang bị dạng pixel-art, đem lại cảm hứng tạo ra LMHT phiên bản mini

Đọc tiếp