Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh

Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh

 | 14/09/2017 15:13

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: VED
OB: 2012
8.4 point 9,338 vote

Cập nhật ngày hôm nay nhắm tới bộ đôi AD-SP Caitlyn và Janna:

Cập nhật hình ảnh

sacred-sword-janna-01 Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 1

Peridot

sacred-sword-janna-02 Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 2

Sapphire

sacred-sword-janna-03 Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 3

Rose Quartz

sacred-sword-janna-04 Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 4

Aquamarine

Cập nhật tướng

Aatrox

aatrox-r Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 5

 • Tuyệt diệt (R) tầm đánh thường khi kích hoạt tăng từ 175 lên 225

Azir

azir-w Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 6

 • Trỗi dậy! (W) Tỷ lệ AP giảm từ 70% xuống 60%

Brand

brand-w Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 7

 • [hiệu ứng mới] “Brand nhận lại 6/8/10/12/14 năng lượng cho mỗi đơn vị bị hạ gục bởi kỹ năng này.”

Caitlyn

 • Máu tăng theo cấp tăng từ 80 lên 85
 • Máu cơ bản giảm từ 524.4 xuống 450
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.543 lên  0.568
 • Tốc độ đánh tăng theo cấp tăng lại từ 2% lên 4% (như trước lúc bị giảm sức mạnh)
 • Độ trễ đòn đánh cơ bản giảm từ 0.15 xuống 0.1 giây
 • Tốc độ hồi máu cơ bản thay đổi từ 1.1348 thành 1.13

caitlyn-p Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 8

 • Thiện xạ (nội tại)
  • Số đòn đánh để được bắn chí mạng miễn phí tăng từ 6 lên 8 đòn.
  • “Có tác dụng trên trụ” – (Riot chưa nói là tích đòn đánh trên trụ hay bắn chí mạng trụ)

caitlyn-q Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 9

 • Bắn xuyên táo (Q) sát thương lên mục tiêu sau mục đầu tiên thay đổi từ [ít hơn 50%] thành [ít hơn 33%].

caitlyn-w Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 10

 • Bẫy Yordle (W)
  • Năng lượng tiêu hao 20 ở mọi cấp chuyển thành 30 ở mọi cấp.
  • Sát thương được tăng từ Thiện xạ (nội tại) tăng từ 10/55/100/145/190 lên 40/90/140/190/240
  • Tỷ lệ AD thay đổi từ 60% tổng AD thành 40/55/70/85/100% AD cộng thêm.
  • Thời gian tồn tại của bẫy giảm từ 90 giây ở mọi cấp xuống 30/40/50/60/70 giây.
  • Thời gian hồi lại bẫy thay đổi từ 45/32.5/20/12.5/10 xuống 30/22/16/12/10
  • Thời gian tầm nhìn giảm từ 8 xuống 3 giây.

Janna

 • Sát thương cơ bản giảm từ 51.956 xuống 49
 • Máu tăng theo cấp giảm từ 78 xuống 70
 • Máu cơ bản tăng từ 487.04 lên 500
 • Tầm đánh tăng từ 475 lên 550
 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 335 xuống 320
 • Sát thương tăng theo cấp giảm từ 2.95 xuống 2
 • Tốc độ đạn của đòn đánh thường tăng từ 1200 lên 1600

janna-p Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 11

 • Thuận gió (nội tại)
  • Tốc độ di chuyển giảm từ 8% xuống 5%
   • “Janna luôn nhận được lợi ích từ nội tại cộng tốc độ của Thuận gió.”
  • [HIỆU ỨNG MỚI] Bên cạnh đó, đòn đánh thường của Janna gây thêm sát thương phép bằng tới 30-35% tốc độ di chuyển cộng thêm.

janna-q Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 12

 • Gió lốc (Q)
  • Năng lượng sử dụng giảm từ 90/105/120/135/150 xuống 60/80/100/120/140
  • Hồi chiêu thay đổi từ 14/13/12/11/10 xuống 12 giây ở mọi cấp
  • Tầm cơ bản tăng từ 850 lên 1000
  • Tầm tăng thêm mỗi giây giảm từ 35% xuống 25%
  • [HIỆU ỨNG MỚI] “Gió lốc sẽ luôn tới đích trong 1,5 giây.”

janna-w Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 13

 • Gió tây (W)
  • Tầm sử dụng giảm từ 600 xuống 550
  • Hồi chiêu tăng từ 12 ở mọi cấp thành 15.5/14/12.5/11/9.5 giây
  • Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ 9/11/13/15/17% xuống 5/8/11/14/17%

janna-e Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 14

 • Mắt Bão (E)
  • Hồi chiêu thay đổi từ 10 giây ở mọi cấp thành 18/16/14/12/10 giây.

Cập nhật trang bị

zeke-tu-bao-lol-lmht Cập nhật 14/9: Chỉnh sửa lớn lại Caitlyn và Janna, buff nhẹ Brand cập nhật gói đa sắc cho Janna Kiếm Thánh 15

Tụ bão Zeke

 • Sát thương Bão băng giảm từ 60 giây xuống 40 giây.

Cập nhật 13/9: Buff Azir, 3 skin mới Fiora “Thúy Yên”, M. Yi “Võ Đang”, Janna “Nga My” và nhiều chỉnh sửa khác