Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT

Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT

 | 14/02/2018 17:57

Cập nhật hôm nay không phải cân bằng sức mạnh của tướng nữa, mà là chỉnh sửa sức mạnh của cả Baron và Rồng Ngàn Tuổi:

Kalista

 • Sát thương cơ bản giảm từ 71 xuống 66

Rengar

 • Tàn Ác (Q)
  • Sát thương kích hoạt giảm từ 30/60/90/120/150 xuống 20/50/80/110/140
  • Tỉ lệ % tổng sát thương thay đổi từ 100/105/110/115/120% xuống 110% ở mọi cấp
  • Sát thương hung tợn cường hóa giảm tỉ lệ từ 135 xuống 130%
rengar-q Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT 1

Swain

 • Tầm nhìn bá chủ (W) tiêu hao giảm từ 90/100/110/120/130 xuống 70/85/100/115/130
swain-w Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT 2
 • Hóa quỷ (R)
  • Hồi máu tăng từ 15/30/45 lên 20/35/50
  • Máu hút được từ lửa quỷ thay đổi từ 150/300/450 thành 125/300/450 (ở các cấp 1/12/16)
swain-r Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT 3
Trang bị

Súng ngắn Hextech

 • Kích hoạt duy nhất Unique Active – Frost Bolt
  • Sát thương giảm từ [100 – 200] xuống [75 – 150]
  • Tỉ lệ AP giảm từ 35% xuống 20%
Spellbinder
 • Kích hoạt duy nhất giảm thời gian hiệu lực từ 8 xuống 4 giây.
spellbinder Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT 5
Ngọc bổ trợ
Thời điểm hoàn hảo (I2)
 • Đồng hồ ngưng đọng tăng thời gian từ 6 lên 8 phút
timing-perfect Cập nhật 14/2: Tăng gấp đôi sức mạnh cho buff Rồng Ngàn Tuổi, tăng sức mạnh Baron và chỉnh sửa trang bị mới của LMHT 6
Rừng
Bùa lợi Rồng ngàn tuổi
 • Thời gian tái sinh giảm từ 10 xuống 8 phút
 • [mới] Bùa lợi Rồng ngàn tuổi sẽ vượt qua sức mạnh trước đây thậm chí còn mạnh hơn. Bùa lợi đầu tiên không đổi, sau đây là những thay đổi về Bùa lợi sau bùa lợi đầu tiên:
  • Thời gian hiệu lực: 150 giây trong bùa lợi đầu tiên, 300 giây cho những bùa lợi tiếp theo
  • Sát thương đốt: 45 (+45 mỗi rồng hạ gục được) trong bùa lợi đầu tiên, 135 (+90 mỗi con rồng hạ gục được) cho những bùa lợi tiếp theo
  • Buff nguyên tố: +50% hiệu ứng từ rồng nguyên tố cộng cho bùa lợi đầu tiên, +100% cho các bùa lợi rồng ngàn tuổi tiếp theo

Baron

 • Chỉ số khỏi điểm thay đổi từ [25 AD và 25 AP] thành [24 AD và 40 AP]
 • Chỉ số cuối cùng thay đổi từ [40 AD và AP tại 27:30] thành [48 AD và 80 AP tại 40:00]
 • Sát thương của lính với trụ tăng từ 100% lên 300%
 • [mới] Caster minion durability: lính được cường hóa nhận giảm 50% gánh chịu từ tướng
 • Sửa lỗi hình ảnh của Baron

Faker trả lời cực gắt khi fan hỏi làm thế nào để thoát khỏi Kim Cương leo lên Thách Đấu

Đọc tiếp