Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 14/11: Nhóm trang phục Siêu Phẩm Thợ Săn, cân bằng Ornn, Sona và Yorick

Cập nhật 14/11: Nhóm trang phục Siêu Phẩm Thợ Săn, cân bằng Ornn, Sona và Yorick

 | 14/11/2017 14:20

Cập nhật 14/11 xoay quanh 3 bộ trang phục mới trong nhóm Siêu Phẩm Thợ Săn và cân bằng sức mạnh của một số tướng:

Cập nhật hình ảnh

project-vi Cập nhật 14/11: Nhóm trang phục Siêu Phẩm Thợ Săn, cân bằng Ornn, Sona và Yorick 1

Siêu Phẩm Vi

project-jhin Cập nhật 14/11: Nhóm trang phục Siêu Phẩm Thợ Săn, cân bằng Ornn, Sona và Yorick 2

Siêu Phẩm Jhin

project-vayne Cập nhật 14/11: Nhóm trang phục Siêu Phẩm Thợ Săn, cân bằng Ornn, Sona và Yorick 3

Siêu Phẩm Vayne

project-hunter-skin-border Cập nhật 14/11: Nhóm trang phục Siêu Phẩm Thợ Săn, cân bằng Ornn, Sona và Yorick 4

Khung đặc biệt trong màn hình tải trận của 3 trang phục

Cập nhật tướng

Ornn
Xung kích bỏng cháy (E)

  • Sát thương tăng từ 20/40/60/80/100 lên 30/50/70/90/110
  • Sóng chấn động tăng sát thương từ 40/80/120/160/200 lên 50/90/130/170/210


Sona

 • Sát thương cơ bản giảm từ 50.04 xuống 46
 • Giáp cơ bản giảm từ 30 xuống 28
 • Giai điệu khích lệ (W)
  • Hồi máu giảm từ 35/55/75/95/115 xuống 30/50/70/90/110
  • Giá trị của giáp giảm từ 30/55/80/105/130 xuống 25/50/75/100/125

Taliyah

 • Quăng địa chấn (E) thời gian hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10/8 xuống 11/10/9/8/7

Yorick

 • Sát thương cơ bản giảm từ 65 xuống 62

Cập nhật bảng ngọc

Tiếp sức (R4)

 • [từ giờ có ghi chú “hồi máu và lá chắn bạn dùng“]

Dải băng năng lượng (S2)

 • [có thêm ghi chú “phép sử dụng sẽ được hồi lại năng lượng sử dụng 5 giây sau khi dùng phép”]
Ghost Poro (D3)
 • Thay đổi từ “Vận sức gọi Poro bị ngắt nếu bạn giao tranh với tướng địch” thành “Vận sức gọi Poro bị ngắt nếu bạn chịu sát thương.”

SSG Ambition: “Tôi muốn có SSG Jarvan ngay cả khi Jarvan IV đã có trang phục vô địch trước đó.”

Đọc tiếp