Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác

Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác

 | 13/02/2019 09:40

 Cập nhật hôm nay liên quan tới hình ảnh là chính với bộ 4 tướng được làm lại hình ảnh:

Cập nhật hình ảnh

Như đã biết, bộ 4 tướng Kennen, Olaf, Riven và Ngộ Không sẽ được Riot Games làm lại hình ảnh, hiệu ứng kỹ năng. Sau đây là hình ảnh mới của toàn bộ các trang phục từ 4 vị tướng này:

.
Cập nhật hình ảnh toàn bộ trang phục của Kennen

.
Cập nhật hình ảnh toàn bộ trang phục của Olaf

.
Cập nhật hình ảnh toàn bộ trang phục của Riven

.
Cập nhật hình ảnh toàn bộ trang phục của Ngộ Không

Cập nhật cân bằng tướng trong game

Lucian
 • Tia Sáng Rực Cháy (W) 
  • Năng lượng tăng từ 50 lên 70 ở mọi cấp
  • Sát thương giảm từ 85/125/165/205/245 xuống 75/110/145/180/215

lucianw Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 1

Urgot
 • Đại Bác Cộng Hưởng (Passive)
  • Sát thương cộng thêm giảm từ 40/50/65/80/90/100% SMVL xuống 30/40/55/70/80/90% SMVL

urgotpassive Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 2

 • Càn Quét (W)
  • Năng lượng thay đổi từ 45/50/55/60/65 thành 65 ở mọi cấp
  • Chất lượng giáp giảm từ [60/90/120/150/180 (+30% máu cộng thêm)] thành [30/70/110/150/190 (+15% máu cộng thêm)]

urgotw Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 3

Vi

 • Cú Đấm Phá Giáp (W) tốc độ đánh thay đổi từ 20/30/40/50/60% thành 30/37.5/45/52.5/60%

viw2 Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 4

Zed

 • Phi Tiêu Sắc Lẻm (Q) sát thương tăng từ 90/120/150/180/210 lên 90/125/160/195/230
  • So với bản hiện tại: từ 80/115/150/185/220 lên 90/125/160/195/230

zedq Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 5

Cập nhật cân bằng trang bị

Lưỡi Hái Linh Hồn

 • SMVL tăng từ 60 lên 65

essencereaver Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 6

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

  • Giờ cần một tướng đồng minh trong 1500 đơn vị khoảng cách để kiếm được vàng.
  • Vàng mỗi lần tấn công địch tăng từ 10/20g thành 11/22g

spellthief Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 7

Đồng Xu Cổ Đại
  • Giờ cần một tướng đồng minh trong 1500 đơn vị khoảng cách để rơi được vàng.
  • Vàng trên mỗi đồng xu tăng từ 25/45g lên 28/50g

ancient Cập nhật 13/2: Làm mới hình ảnh toàn bộ trang phục Kennen, Olaf, Riven, Ngộ Không, giảm sức mạnh Urgot và các thay đổi khác 8

InSec chia sẻ câu chuyện đằng sau màn solo huyền thoại giữa Faker và Ryu

Đọc tiếp