Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,… và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần

Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,… và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần

 | 11/04/2018 08:56

Nhận thấy sức mạnh của Ryze đang quá lớn, Riot quyết định giảm luôn sức mạnh Ryze, giảm luôn cả món đồ trấn phái của Ryze là Quyền trượng thiên thần:

Irelia

 • Giáp cơ bản tăng từ 31 lên 34
 • Đâm kiếm (Q) sát thương vào lính tăng từ 60% lên 70%

ire-q Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 1

 • Bước nhảy hoàn vũ (E) sửa lỗi cho Irelia một vài lính hiển thị
 • Thanh kiếm tiên phong (R)
  • Hồi chiêu tăng từ 120/105/90 lên 140/120/100
  • Sát thương thay đổi từ 150/275/400 thành 150/250/350
  • Sát thương tường giảm từ 125/200/275 xuống 75/125/175

ire-r Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 2

Lissandra

 • Mảnh băng vụn vỡ (Q) tiêu hao giảm từ 85 ở mọi cấp xuống 75 ở mọi cấp

liss-q Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 3

 • Hầm mộ hàn băng (R) hồi chiêu giảm từ 130/105/80 xuống 120/100/80

liss-r Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 4

Lux

 • Các sửa đổi Lux tại lần gần nhất bị xóa bỏ

Ryze

 • Dòng chảy ma pháp (E) tiêu hao tăng từ 40/55/70/85/100 lên 60/70/80/90/100

ryze-e Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 5

Sion

 • Cú nện tàn khốc (Q) tỉ lệ AD tối đa tăng thay đổi từ 195% ở mọi cấp thành 135/150/165/180/195%

sion-q Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 6

Taliyah

 • Phi thạch (Q) hồi chiêu tăng từ 9/7.5/6/4.5/3 lên 11/9/7/5/3

Vi

 • Giáp trở lại như cũ từ [30 + 4 mỗi cấp] về [35 + 3.5 mỗi cấp]
 • Máu hồi trở lại như cũ từ [10 + 1 mỗi cấp] về [9 + 0.9 mỗi cấp]
 • Cú đấm bùng nổ (Q) 
  • Hồi chiêu tăng từ 10/9.5/9/8.5/8 lên 12/11/10/9/8
   • So với bản hiện tại: 16/14/12/10/8 xuống 12/11/10/9/8
  • Tiêu hao trở lại như cũ từ 40/50/60/70/80 về 50/60/70/80/90

vi-q Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 7

 • Cú đấm phá giáp (W) tốc độ đánh trở về như cũ từ 20/30/40/50/60% về 30/35/40/45/50%
 • Cú đấm xuyên thấu (E) tiêu hao trở lại như cũ từ 30/40/50/60/70 về 26/32/38/44/50
  • So với bản hiện tại: 40/45/50/55/60 về 26/32/38/44/50

vi-e Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 8

Xayah

 • Triệu hồi lông vũ (E) sát thương lên lính giảm từ 50% xuống 25%

xayah-e Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 9

Cập nhật trang bị

Quyền trượng thiên thần

 • Nội tại duy nhất – Sáng suốt: Tăng sức mạnh phép thuật bằng lượng mana có giảm từ 3% xuống 1%

archangel-s Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 10

Nhịp độ chết người

 • Tốc độ đánh tăng từ [30% – 80%] lên [40 – 100%]

lethal Cập nhật 11/4: Giảm sức mạnh hàng loạt tướng Sion, Ryze, Taliyah,... và giảm nặng sức mạnh Quyền trượng thiên thần 11

Cộng đồng LMHT chế giễu Riot vì “buff” Riven Q 0s hồi chiêu siêu bá đạo

Đọc tiếp