Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác

Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác

 | 11/12/2018 16:40

 Sau khi tăng sức mạnh cho Vayne, hàng loạt các tướng xạ thủ khác tiếp tục được Riot chỉnh sửa cho phù hợp với meta hiện tại:

Cân bằng sức mạnh trong game

Ashe

 • Tán Xạ Tiễn (W)
  • [mới] Từ giờ nhận được điểm cộng dồn Chú Tâm Tiễn (Q) dựa trên tướng trúng phải.
 • Ưng Tiễn (E)
  • [mới] Giờ ghi chú thêm “Từ giờ Ashe nhận được điểm hỗ trợ khi dùng Ưng Tiễn phát hiện ra tướng địch, nhưng chỉ khi tướng địch đang chưa bị lộ tầm nhìn lúc trước đó.”

ashee Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 1

Fizz

 • Trả lại sát thương như cũ cho W

Jinx

 • Giật Bắn! (W)
  • [mới] “Thời gian sử dụng Giật Bắn!’ giảm theo tốc độ đánh cộng thêm của Jinx”

jinxw Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 2

Sejuani

 • Máu tăng theo cấp tăng từ 88 lên 105
 • Giáp tăng theo cấp tăng từ 3 lên 4.25
 • Kháng phép cơ bản tăng từ 27.1 lên 32.1
 • Kháng phép tăng theo cấp tăng từ 0.75 lên 1.25
 • Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc (nội tại) Băng Giáp tăng thời gian từ 2 lên 3 giây sau khi rời khỏi giao tranh.

sejupassive Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 3

 • Đột Kích Băng Giá (Q) sát thương tăng từ 60/90/120/150/180 lên 80/120/160/200/240

sejuq Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 4

 • Mùa Đông Thịnh Nộ (W) đòn thứ 2 tăng sát thương từ 30/65/100/135/170 lên 30/70/110/150/190

sejuw Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 5

 • Băng Giá Vĩnh Cửu (E) 
  • thời gian làm choáng thay đổi từ 1/1.1/1.2/1.3/1.4 thành 1 giây ở mọi cấp
  • sát thương tăng từ 20/35/50/65/80 lên 40/80/120/160/200
  • tầm sử dụng giảm từ 750 xuống 560

sejue Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 6

Sivir

 • Nảy Bật (W) sát thương nảy tăng từ 50/55/60/65/70% lên 55/60/65/70/75%

sivirw Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 7

 • Săn Đuổi! (R) nội tại tốc độ đánh thay đổi từ 30/45/60% thành 45% ở mọi cấp

sivirr Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 8

Tristana

 • Gói Thuốc Nổ (E)  hồi chiêu trở về như hiện tại
Xayah
 • Triệu Hồi Lông Vũ (E)
  • sát thương tăng từ 55/65/75/85/95 lên 60/75/90/105/120
  • sát thương không còn tỉ lệ với tỉ lệ chí mạng
  • Tỉ lệ AD tăng từ 60 lên 75%

xayahe Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 9

Ngọc Bổ Trợ

Mưa Kiếm

 • Tốc độ đánh giảm từ 125% xuống 110%
  • So với bản hiện tại [75% – 125%] xuống [110%]

hailofblades Cập nhật 11/12: Tiếp tục cân bằng sức mạnh cho hàng loạt xạ thủ, chỉnh sửa Sejuani và nhiều thay đổi khác 10

Cựu vương CKTG 2017 – CoreJJ sốc khi thắng 10/10 trận rank đầu lại bị đẩy xuống… Sắt Đoàn 1

Đọc tiếp