Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác

Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác

 | 01/11/2018 14:19

Cập nhật hôm nay ngoài chỉnh sửa giới hạn Mắt Kiểm Soát đem theo thì cũng cân bằng lại sát thương của Akali tại đường giữa và tốc độ di chuyển của Pyke:

Cập nhật hình ảnh

82b6a59b-ac0b6e64 Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 1

LeBlanc Siêu Máy Tính

1e666e5d-0b5c3096 Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 2

Nami Siêu Máy Tính

Cập nhật cân bằng tướng

Akali

 • Bom Khói (W) hồi chiêu thay đổi từ 17/15.5/14/12.5/11 thành 21/18.5/16/13.5/11

akaliw Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 3

 • Sát Chiêu Hoàn Hảo (R) sát thương thay đổi từ 100/150/200 thành 85/150/215

akalir Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 4

Maokai

 • Ném Chồi Non (E) % máu tối đa của mục tiêu thành sát thương thay đổi từ 6/6.5/7/7.5/8% thành 7/7.25/7.5/7.75/8%

maokaie Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 5

Pyke
 • Lặn Mất Tăm (W) 
  • Tốc độ di chuyển thay đổi từ [30% (+2% mỗi điểm Sát Lực)] thành [40% (+1.5% mỗi điểm Sát Lực)]
   • So với bản hiện tại: từ [60/65/70/75/80% (+4% mỗi 100 STVL cộng thêm)] thành [40% (+1.5% mỗi điểm Sát Lực)]

pykew Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 6

Cập nhật trang bị

 • Số mắt kiểm soát tối đa có thể mang theo giảm từ 3 xuống 2

control-ward Cập nhật 1/11: Giảm giới hạn Mắt Kiểm Soát, chỉnh sửa sát thương Akali và các thay đổi khác 7

Thu Thập Hắc Ám

 • Sát thương mỗi điểm cộng dồn linh hồn giảm từ 10 xuống 6
 • Sát thương giảm từ [20 – 80] xuống [20 – 60]

“Gây sát thương một tướng dưới 50% máu gây sát thương thích ứng và thu thập linh hồn của chúng, tăng vĩnh viễn sát thương Hắc Ám lên 6.

Sát thương Hắc Ám: 20-60 (theo cấp) (+6 sát thương mỗi linh hồn) (+25% STVL cộng thêm) (+15% SMPT)

Hồi chiêu : 45 giây (làm mới khi hạ gục)”

SKT Bang: “Sneaky đã liên lạc với tôi. Màn cosplay đã được xác nhận rồi!”

Đọc tiếp