Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,… và chỉnh sửa nhiều tướng khác

Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,… và chỉnh sửa nhiều tướng khác

 | 10/07/2018 14:48

Cập nhật ngày hôm nay Riot đang nhắm thẳng vào Zoe – vị tướng đang nổi lên trong meta không xạ thủ hiện nay:

Cập nhật tướng

Ahri

 • Hôn gió (E)
  • Tiêu hao giảm từ 85 xuống 70
  • Thời gian hiệu lực thay đổi từ 1/1.25/1.5/1.75/2 thành 1.4/1.55/1.7/1.85/2

ahri-e Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 1
Karma

 • Nội hỏa (Q)
  • Hỏa Hồn: sát thương nổ lên thay đổi từ 50/150/250/350 thành 35/140/245/350
  • Tầm nổ tăng từ 250 lên 300

karma-q Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 2

 • Linh giáp (E) tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 55/60/65/70/75

karma-e Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 3

Shen

 • Công kích hoàng hôn (Q) Kiếm Hồn làm chậm 35% ở mọi cấp thay đổi thành làm chậm theo cấp [15/20/25/30/35%]
Vi
 • Tả xung hữu đột (R) hồi chiêu giảm từ 130/100/70 xuống 110/85/60

Zoe

 • Nghịch sao (Q)
  • Tỉ lệ AP tối thiểu giảm từ 60% xuống 50%
  • Tỉ lệ AP tối đa giảm từ 150% xuống 125%

zoe-q Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 4

Aatrox

 • Bộ pháp hắc ám (E) thời gian hồi lại thay đổi từ 20/18/16/14/12 thành 24/20/16/12/8

aatrox-e Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 5

Talon

 • Ám khí (W) 
  • Sát thương giảm từ 50/65/80/95/110 xuống 50/60/70/80/90
  • Sát thương lượt về giảm từ 70/95/120/145/170 xuống 70/90/110/130/150

talon-w Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 6

Viktor

 • Trường trọng lực (W) tầm sử dụng tăng từ 700 lên 800

Wukong

 • Cân đẩu vân (E) sát thương giảm từ 65/110/155/200/245 xuống 65/100/135/170/205

wukong-e Cập nhật 10/7: Nerf mạnh Zoe, Buff hàng loạt tướng Ahri, VI, Aatrox, Viktor,... và chỉnh sửa nhiều tướng khác 7

Riot tung ra 3 phim ngắn siêu hay tạo cảm hứng thu hút người mới chơi LMHT

Đọc tiếp