Game4V
>>
eSports
>>
Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,… và các thay đổi khác

Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,… và các thay đổi khác

 | 10/04/2019 14:03

Cập nhật trên máy chủ PBE ngày hôm nay nhắm tới các vị tướng chống chịu đang bị lạc mất khỏi meta toàn sát thương hiện tại của LMHT:

Cập nhật hình ảnh

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 1

Hình nền của Alistar Chinh Phục

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 2

Chỉnh sửa hình nền của K/DA Evelynn phiên bản Hàng Hiệu

Cập nhật cân bằng tướng

Amumu

 • Cú Đập Nguyền Rủa (nội tại) sát thương tăng thêm tăng từ 10% lên 13%

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 3

 • Quăng Dải Băng (Q)
  • Hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10/8 xuống 12/11/10/9/8
  • [thay đổi hiệu ứng] Amumu giờ đuổi theo mục tiêu tới 2000 khoảng cách trong trường hợp mục tiêu bị Q trúng di chuyển (thanh tẩy, khăn giải thuật,…) trước khi Amumu đu tới mục tiêu.

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 4

Camille

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0,625 lên 0,644

Cassiopeia

 • Nanh Độc (E) tiêu hao giảm từ 40/50/60/70/80 xuống 40/45/50/55/60

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 5

Fiora
 • Phản Đòn (W) 
  • Thời gian hiệu ứng tăng từ 1,5 lên 2 giây
  • Damage increased from 90/130/170/210/250 to 110/150/190/230/270

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 6

 • Nhất Kiếm Nhị Dụng (E)
  • Tốc độ đánh tăng từ 50% lên 75%
  • Tiêu hao giảm từ [40/45/50/55/60] thành [40 ở mọi cấp]

 

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 7

Gnar
 • GNAR! (R) hồi chiêu giảm từ 120/100/80 xuống 90/70/50

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 8

Jhin
 • Cạm Bẫy Nghệ Thuật (E)
  • Thời gian tồn tại tăng từ 120 lên 180 giây
  • Hồi chiêu thay đổi từ [28/27/26/25/24] thành [28/25/22/19/16] giây

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 9

 • Sân Khấu Tử Thần (R) sát thương tăng lên theo % máu đã mất thay đổi từ [1x-3,5x] thành [1x-4x]

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 10

Kayle
 • Sát thương cơ bản giảm từ 52 xuống 50
 • Giáp giảm từ 28 xuống 26
 • Tốc độ đánh giảm từ 0,695 to 0,667
 • THƯỢNG NHÂN CẢNH GIỚI (nội tại) cấp độ cảnh giới của Kayle giờ dựa trên cấp độ thay vì số điểm kỹ năng

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 11

Morgana
 • Khóa Bóng Tối (Q) tỉ lệ SMPT giảm từ 90% xuống 75%

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 12

 • Khiên Đen (E) tỉ lệ SMPT giảm từ 70% xuống 40%

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 13

Nautilus

 • Mỏ Neo Ngàn Cân (nội tại) thời gian hiệu ứng thay đổi từ [0,5/0,75/1/1,25/1,5 (cấp độ 1/6/11/16/18)] to [0,75/1/1,25/1,5 (cấp độ 1/6/11/16]

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 14

 • Phóng Mỏ Neo (Q) sát thương tăng từ [80/120/160/200/240 (+75% SMPT)] lên [100/145/190/235/280 (+90% SMPT)]

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 15

Ornn
 • Xung Kích Bỏng Cháy (E)
  • Hất tung tăng từ 1,25 lên 1,5 giây
  • Sát thương tăng từ 80/125/170/215/260 lên 80/130/180/230/280

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 16

Sejuani

 • Mùa Đông Thịnh Nộ (W)
  • W1 sát thương theo máu tối đa tăng từ 1,5% lên 2%
  • W2 sát thương theo máu tối đa tăng từ 4,5% lên 6%

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 17

Singed

 • Máu hồi mỗi 5 giây tăng từ 8 lên 9.5
 • Keo Siêu Dính (W) làm chậm tăng từ 40 lên 60%

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 18

 • Hất (E) tiêu hao giảm từ 80/95/110/125/140 xuống 60/70/80/90/100

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 19

Trundle
 • Nhai Nuốt (Q) sát thương cộng thêm tăng từ 20/35/50/65/80 lên 20/40/60/80/100

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 20

 • Cột Băng (E) làm chậm tăng từ 15/25/35/45/55% lên 25/35/45/55/65%

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 21

Zed
 • Phi Tiêu Sắc Lẻm (Q) sát thương giảm từ 90/125/160/195/230 xuống 80/115/150/185/220

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 22

 • Phân Thân Bóng Tối (W) hồi chiêu tăng từ 20/18.5/17/15.5/14 lên 22/20.5/19/17.5/16

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 23

Cập nhật trang bị

Giáp Gai Góc
 • Vết thương sâu tăng từ 1 lên 3 giây

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 24

Phong Thần Kiếm
 • Tăng khả năng tích tụ đòn đánh cường hóa từ 30 lên 35%
 • Thời gian tốc độ giảm dần của hiệu ứng đòn đánh cường hóa tăng từ 1 giây lên 1,5 giây

hgnbhnb Cập nhật 10/4: Giảm sức mạnh Zed, buff hàng loạt tướng chống chịu từ Trundle, Nautilus, Ornn, Sejuani,... và các thay đổi khác 25

Riot bị chê bai vì các trang phục đắt tiền như K/DA, Hàng Hiệu, IG của Kai’Sa đều chẳng đẹp và thay đổi như 2 trang phục cơ bản

 

Leave a Reply

Đọc tiếp