Game4V
>>
eSports
>>
Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,… (phần 2)

Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,… (phần 2)

 | 28/12/2017 09:56

Sau đây tiếp tục là các tác phẩm dự thi cuộc thi Riot Creative Contest 2017 do Riot tổ chức, các trang phục được lên ý tưởng và thiết kế bởi các nhà thiết kế tự do thật sự quá độc đáo và bắt mắt:

elderwood-azir Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 1

Azir Thần Rừng

elderwood-azir-02 Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 2

Azir Thần Rừng dưới các tạo hình khác

kled-soul-eater Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 3

Kled Soul Eater – Kled Kẻ Ăn Linh Hồn

dark-wild-ziggs Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 4

Ziggs Lưu Manh

eternum-aurelion-sol Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 5

Aurelion Sol Bất Diệt

annie-solo Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 6

Annie Solo (ý tưởng từ nhân vật Hans Solo)

cyber-pop-ahri Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 7

Cyber Pop Ahri tuyệt đẹp

elder-wood-nami Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 8

Nami Thần Rừng

reindeer-soraka Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 9

Soraka Tuần Lộc

taliyah-cyperpop Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 10

Cyber Pop Taliyah – rất cá tính và nổi bật

soraka-ray-of-hope Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 11

Soraka Tia Sáng Hy Vọng (đang trong quá trình hoàn thành)

blood-moon-kayn-04 Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 12

Kayn Huyết Nguyệt (dạng thường)

blood-moon-kayn-02 Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 13

Kayn Huyết Nguyệt (dạng sát thủ bóng đêm)

blood-moon-kayn-03 Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 14

Kayn Huyết Nguyệt (dạng Rhaast)

blood-moon-kayn Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 15

Và cả 3 dạng để tiện so sánh

arcade-zoe Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 16

Zoe Arcade – Zoe giả lập

master-yi-blade-of-mind Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 17

Master Yi Thanh Kiếm Tinh Thần

feral-zoe Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 18

Feral Zoe – Zoe Hoang Dại

fiora-seamstress Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 19

Fiora Thợ May (đang trong quá trình hoàn thành)

arcade-evelyn Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 20

Evelyn Giả Lập

space-witch-zoe Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 21

Zoe Phù Thủy Không Gian

apex-predator-nami Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 22

Apex Predator Nami

nidalee-bestial-huntress Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 23

Nidalee Thợ Săn Thú Tính

taliyah-fairy-forest Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 24

Taliyah Tiên Rừng

arclight-shyvana Các trang phục dự thi đẹp mê hồn trong cuộc thi Riot Creative Contest 2017, Kayn Huyết Nguyệt, Azir Thần rừng,... (phần 2) 25

Arclight Shyvana – Shyvana Hồ Quang

Vẫn còn rất nhiều các bài dự thi thiết kế trang phục độc đáo khác nữa ở phía trước…

SKT cùng các siêu sao LMHT về Việt Nam cố hết sức cũng không lên được Cao Thủ

Đọc tiếp