Game4V
>>
eSports
>>
Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc

Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc

 | 14/11/2017 14:20

Sau đây là tổng hợp các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ trong Rank Hàn Quốc, được thống kê bởi Inven:

top-kr-server-solo-rank-top-7-adc Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 1

Top 7 xạ thủ trong rank Hàn Quốc cùng các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất

ezreal-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 2

Ezreal – tỉ lệ chọn 24,2%

ezreal-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 3

Bảng ngọc với tỉ lệ được chọn là 38,26% và tỉ lệ thắng là 59,98%

ezreal-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 4

Bảng ngọc với tỉ lệ được chọn là 17,76% và tỉ lệ thắng là 57,66%

vayne-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 5

Vayne, tỉ lệ được chọn là 23,99%

vayne-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 6

Tỉ lệ chọn bảng ngọc này là 14,51% và tỉ lệ thắng là 50,29%

vayne-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 7

tristana-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 8

Tristana – 21,08% được chọn

tristana-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 9

Tỉ lệ chọn bảng ngọc này là 40,09%, tỉ lệ thắng là 49,60%

tristana-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 10

Chọn: 15,79%, thắng: 47,55%

caitlyn-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 11

Caitlyn với 17,52% chọn

caitlyn-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 12

Bảng ngọc được chọn với 29,71%, 47,96% thắng

caitlyn-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 13

jhin-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 14

Jhin với 15,16% chọn

jhin-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 15

Tỷ lệ chọn là 25,34% và 46,15% thắng

jhin-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 16

15,76% chọn và 48,85% thắng

xayah-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 17

Xayah với 16,94% chọn

xayah-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 18

Tỉ lệ chọn là 38,32% và 49,07% thắng

xayah-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 19

Tỷ lệ chọn là 14,91% và 51,01% thắng

varus-kr-rank Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 20

Cuối cùng là Varus với 14,65% tỉ lệ chọn

varus-kr-rank-03 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 21

Tỉ lệ chọn là 17,31%, thắng với 46,91%

varus-kr-rank-02 Các bảng ngọc được sử dụng nhiều nhất cho top 7 xạ thủ Rank Hàn Quốc 22

Tỉ lệ chọn bảng ngọc này là 34,72% và tỉ lệ thắng là 51,91%

SSG Ambition: “Tôi muốn có SSG Jarvan ngay cả khi Jarvan IV đã có trang phục vô địch trước đó.”

Đọc tiếp