Game4V
>>
eSports
>>
Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi

Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi

 | 21/03/2016 16:53

Dưới đây là bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp được thực hiện bởi coser người Hàn Quốc  Kang Yoon Jin

Là một trong những tướng được yêu thích nhất trong LMHT, Ahri được rất nhiều game thủ trên thế giới lựa chọn để thực hiện những bộ ảnh Cosplay tuyệt đẹp.

Dưới đây là bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp được thực hiện bởi coser người Hàn Quốc  Kang Yoon Jin

:

20160321023830a0ed0d65fddohr3n Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 1

a1 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 2

a2 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 3

a3 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 4

a4 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 5

a5 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 6

a6 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 7

a7 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 8

a8 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 9

a9 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 10

a11 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 11

a12 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 12

a14 Bộ ảnh Cosplay Ahri tuyệt đẹp của người mẫu xứ Kim Chi 13

 

[fresh_embepost pid=”334880″ ]

 

Đọc tiếp