Game4V
>>
eSports
>>
Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra

Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra

 | 02/02/2019 23:26

 Với việc trào lưu 10 năm trước và nay của cộng đồng mạng khắp thế giới thì cộng đồng LMHT cũng có một người chơi dày công đăng tải lên diễn đàn:

 Được biết, vào ngày 21/2 sắp tới đây thì 17 vị tướng sau chính thức tròn 10 năm tuổi. Sau đây là loạt ảnh theo trào lưu Trước và Nay do người chơi Electro522 sưu tầm và đăng tải:

alistar Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 1

Alistar Trước

alistar-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 2

Nay

annie-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 3

Annie Trước

annie-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 4

Nay

ashe Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 5

Ashe Trước

ashe-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 6

Nay

fiddle Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 7

Fiddlestick 10 năm vẫn vậy

jax Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 8

Jax cũng tương tự, 10 năm vẫn vậy

resize Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 9

Kayle Trước

resize-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 10

Nay (không lâu nữa sẽ lại thay đổi cùng Morgana)

yi Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 11

Master Yi Trước

yi-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 12

Nay

mor Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 13

Morgana Trước

mor-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 14

Nay (không lâu nữa sẽ thay đổi)

nunu Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 15

Nunu Trước

nunu-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 16

Nay

ryze Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 17

Ryze Trước

ryze-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 18

Nay

sion-02 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 19

Sion Trước

sion Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 20

Nay

sivir-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 21

Sivir Trước

sivir-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 22

Nay

soraka-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 23

Soraka Trước

soraka-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 24

Nay

resize-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 25

Teemo đó giờ vẫn vậy

tris-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 26

Tristana Trước

tris-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 27

Nay

tf-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 28

TF Trước

tf-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 29

Nay

ww-1 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 30

Warwick Trước

ww-2 Bộ ảnh 10 năm trước và nay của 17 tướng LMHT đầu tiên mà Riot Games tạo ra 31

Nay

Kỷ lục chuỗi thắng dài nhất lịch sử LMHT khả năng cao sắp bị Griffin xóa bỏ

Đọc tiếp