Game4V
>>
eSports
>>
Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc

Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc

 | 06/11/2017 17:26

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Ngay sau khi AMD SAPPHIRE Dota PIT League 2017 khép lại, Valve đã tung ra bản cập nhật 7.07b với việc khá nhiều hot hero bị Nerf không thương tiếc

Thay đổi chung

Tăng lượng sát thương bị giảm bởi hiệu ứng Backdoor Protection từ 25% lên 40%

Thay đổi về Items

  • Aeon Disk: Giá Recipe giảm từ 1750 xuống 1675
  • Mask of Madness: Tăng lượng giảm Armor từ 6 lên 7
  • Battle Fury giảm sát thương từ 50 xuống 45
  • Meteor Hammer: DPS (sát thương trên giây) giảm từ 60/115 xuống 50/90 (building/units)
  • Meteor Hammer: gây 75/150 sát thương impact (buildings/units)

Thay đổi về hero

am Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 1

* Anti-Mage: Strength nhận được mỗi Level giảm từ 1.5 xuống 1.3
* Anti-Mage: Intelligence gốc giảm từ 15 xuống 12
* Anti-Mage: Spell Shield giảm từ 26/34/42/50% xuống 20/30/40/50%
* Anti-Mage: Talent Level 15 thay đổi từ Blink Uncontrollable Illusion thành +15 Agility
* Anti-Mage: Talent Level 20 thay đổi từ +10 All Stats thành Blink Uncontrollable Illusion
* Anti-Mage: Talent Level 25 thay đổi từ +30% Spell Shield thành +25% Spell Shield
* Anti-Mage: Lượng sát thương mà Illusion được tạo ra bởi Talent nhận vào tăng từ 250% lên 300%
bane Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 2
* Bane: Level 10 Talent thay đổi từ Enfeeble Steals Damage thành +100 Cast Range
* Bane: Level 15 Talent thay đổi từ +150 Cast Range thành Enfeeble Steals Damage
beastmaster Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 3
* Beastmaster: Tăng Manacost Wild Axes từ 60/65/70/75 lên 80
* Beastmaster: Level 20 Talent giảm sát thương của Wild Axes từ +120 thành +100
* Beastmaster: Sát thương của Boar giảm từ 20/30/40/50 xuống 16/24/32/40
dark-willow Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 4
* Dark Willow: Bramble maze hiện tại là sát thương theo thời gian
* Dark Willow: Bedlam cooldown làm lại từ 20 thành 40/30/20
* Dark Willow: Bedlam sát thương giảm từ 75/150/225 xuống 60/140/220
* Dark Willow: Cursed Crown cast range giảm từ 800 xuống 600
dragon-knight-father-of-dragons-evolving-3 Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 5
* Dragon Knight: Level 15 Talent thay đổi từ +40% XP nhận được thành +35 sát thương
drow Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 6
* Drow: Level 20 Talent thay đổi từ +1.5s Gust Duration thành +2s Gust Duration
* Drow: Precision Aura giảm từ 20/26/32/38% xuống 16/22/28/34%
2904_dota2_-_lone_druid Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 7
* Lone Druid: Spirit Bear khả năng hồi máu tăng từ 2/3/4/5 thành 4/5/6/7
medusa.metagame.dota.2.guide Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 8
* Medusa: Strength nhận được mỗi level giảm từ 1.95 xuống 1.5
* Medusa: Level 10 Talent tăng 10% Evasion lên +12%
* Medusa: Level 15 Talent thay đổi từ 10% Mystic Snake Mana Steal thành +15%
* Medusa: Level 20 Talent thay đổi từ +2s Stone Gaze Duration thành +2.5s
* Medusa: Split Shot sát thương hiarm từ 35/50/65/80% xuống 30/45/60/75%
miranna Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 9
* Mirana: Agility thay đổi từ 20 + 3.6 thành 18 + 3.2
morphling Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 10
* Morphling: Đưa trở lại vào Captain’s Mode
* Morphling: Hệ số Adaptive Strike (Agility) sát thương tối thiểu tăng từ 0.25 lên 0.5
* Morphling: Hệ số Adaptive Strike (Agility) sát thương tối đa tăng từ 0.5/1.0/1.5/2.0 lên 1.0/1.5/2.0/2.5
* Morphling: Adaptive Strike (Strength) thời gian Stun tối thiểu tăng từ 0.25 lên 0.5
* Morphling: Attribute Shift Bonus Agility and Strength tăng từ 3/4/5/6 lên 4/5/6/7
* Morphling: Level 10 Talent thay đổi từ +20 tốc chạy thành +300 Waveform Range
* Morphling: Level 25 Talent thay đổi từ +800 Waveform Range thành 2 Waveform Charges
kunka Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 11
* Kunkka: Level 25 Talent giảm từ 4 Ghost Ships xuống còn 3 Ghost Ships* Riki: Level 15 Talent thay đổ i từ -4s Smokescreen Cooldown thành -5s
* Riki: Agility gốc giảm từ 34 xuống 30* Spirit Breaker: Netherstrike cooldown thay đổi từ  80/70/60 thành 100/80/60

sven Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 12
* Sven: God’s Strength giảm từ 12/24/36 to 10/20/30
* Sven: Level 25 Talent thay đổi từ -8s Stormhammer Cooldown thành -9s* Templar Assassin: Level 10 Talent thay đổi từ +200 máu thành +250
* Templar Assassin: Psionic Traps bonus sát thương tăng từ 100/125/150 lên  175/250/325

tiny-dota-2-art-hd-wallpaper-1920x1080 Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 13

* Tiny: Strength gốc tăng thêm 4
* Tiny: Tree Grab cooldown giảm từ 40/32/24/16 xuống 15
* Tiny: Tree Grab splash sát thương tăng từ 70% lên 100%
* Tiny: Tree Grab unit bonus damage increased from 25% to 30%
* Tiny: Tree Grab attack count tăng từ 2/3/4/5 lên 2/3/4/6
* Tiny: Grow attack speed reduction rescaled from -30 to -20/25/30
* Tiny: Tossed unit sát thương bonus tăng từ 20% lên 30%
* Tiny: Level 10 Talent tăng từ +25 sát thương lên  +30 sát thương
* Tiny: Level 10 Talent tăng từ +15% kháng phép thành +20%

vs Bản cập nhật Dota 2 7.07b: Anti Mage, Beast Master bị nerf không thương tiếc 14
* Vengeful Spirit: Thời gian của Allied Death Illusion giảm từ 7 to 6s
* Vengeful Spirit: Sát thương gốc giảm 3* Visage: Familiar sá t thương tăng từ 25/40/55 lên 30/45/60

Liquid vô địch AMD SAPPHIRE Dota PIT League 2017 với màn ‘lật kèo’ ngoạn mục

Đọc tiếp