Game4V
>>
eSports
>>
Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker

Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker

 | 21/08/2017 11:08

DOTA 2

DOTA 2

OB: 18/07/2013
8.5 point 1,195 vote

Khá nhiều hero hot tại The International 7 đã bị Valve nerf không thương tiếc trong bản cập nhật 7.06f mới ra mắt cách đây ít giờ

Thay đổi về Items

 • Mask of Madness: lượng giảm armor tăng từ 5 lên 6
 • Mask of Madness: tăng cooldown từ 20 lên 22s
 • Helm of the Dominator: aura tốc đánh tăng từ 10 lên 15
 • Force Staff: Cast range giảm từ 800 xuống 750
 • Diffusal Blade: Lượng Agility giảm từ 25/35 xuống 20/30

Thay đổi về hero

 • Ancient Apparition: manacost Ice Blast tăng từ 100/125/150 lên 150

bane Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker 1

 • Bane:  Strength, Agility và Intelligence cơ bản tăng 1

Cast point của Nightmare giảm từ 0.5 xuống 0.4

 • Batrider: Firefly manacost tăng từ 100 lên 125
 • Bloodseeker: Rupture manacost tăng từ 150/200/250 lên 200/225/250
 • Chen: Hand of God lượng hồi máu tăng từ 225/350/475 lên 250/375/500

earthshaker-bindings-of-deep-magma Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker 2

 • Earthshaker: Fissure cooldown tăng từ 15 lên 18/17/16/15s

Enchant Totem manacost tăng từ 20/30/40/50 lên 35/40/45/50

 • Lich: Chain Frost không còn cho ministun nữa

Ice Armor slow thay đổi từ 30% thành 24/26/28/30%

 • Lion: Earth Spike thời lượng stun tăng từ 1.1/1.6/2.1/2.6 lên 1.4/1.8/2.2/2.6

Level 20 Talent thay đổi từ +8% Spell Amplification thành +300 Finger of Death Damage

 • Nature’s Prophet: Tốc chạy cơ bản giảm từ 295 xuống 290

Sprout flying cho tầm nhìn giảm từ 750 xuống 500

 • Necrophos: Reaper’s Scythe cooldown tăng từ 90/80/70 lên 100

Ghost Shroud giảm kháng phép từ -20% thành -25%

 • Nightstalker: Darkness giảm thời gian hiệu lực từ 50s xuống 40s

Nyx Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker 3

 • Nyx Assassin: damage cơ bản giảm 3
 • Puck: Illusory Orb flying cho vision giảm từ 550 xuống 450
 • Shadow Demon: Level 15 Talent thay đổi từ +8% Spell Amplification thành +10%

Level 15 Talent thay đổi từ +75 Cast Range thành +100

 • Skywrath Mage: Mystic Flare manacost giảm từ 350/575/800 xuống 300/550/800

Level 15 Talent thay đổi từ +10% Spell Lifesteal thành +15%

 • Spectre: Sát thương gây ra bởi bóng của kỹ năng Haunt tăng từ 30% lên 40%
 • Spirit Breaker: Tốc chạy cơ bản giảm từ 290 xuống 285

sven Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker 4

 • Sven: Stormbolt thời gian stun giảm từ 2s xuống 1.7/1.8/1.9/2.0s

Warcry cooldown tăng từ 34/28/22/16 lên 35/30/25/20

 • Tiny: Toss manacost giảm từ 120 xuống 90/100/110/120

Khi sở hữu Aghanim’s Scepter phạm vị đánh tăng từ 85 lên 150

 • Undying: Số lần đánh để phá hủy Tombstone tăng từ 3/4/5/7 lên 4/5/6/8
 • Venomancer: Plague Wards giảm tầm nhìn từ 1200/800 xuống 800/800

cosplay-windranger-dota-2-13 Bản cập nhật Dota 2 7.06f: Lời chia buồn với Necrophos, Sven và Earthshaker 5

 • Windranger: Shackles duration tăng từ 1.5/2.25/3/3.75s lên 2.0/2.6/3.2/3.8s

Shackles cooldown tăng từ 12 lên 18/16/14/12

 •  Winter Wyvern: Level 15 Talent thay đổi từ +20 tốc chạy lên +35

Level 15 Talent thay đổi từ +50 sát thương lên +75

 • Wraith King: Reincarnation cooldown giảm từ 240/140/40 to 200/120/40

Level 15 Talent thay đổi từ +15 tốc chạy thành +30