Game4V
>>
eSports
>>
Bản cập nhật Dota 2 7.06d: Bristleback, Night Stalker, Dark Seer, Crystal Maiden bị nerf

Bản cập nhật Dota 2 7.06d: Bristleback, Night Stalker, Dark Seer, Crystal Maiden bị nerf

 | 12/06/2017 01:10

DOTA 2

DOTA 2

OB: 18/07/2013
8.5 point 1,196 vote

Chỉ ít giờ sau khi giải đấu Epicenter chính thức khép lại với chức vô địch của Liquid, Valve đã ngay lập tức tung ra bản cập nhật Dota 2 7.06 với khá nhiều thay đổi đáng chú ý về hero

Thay đổi về items

Necronomicon (đệ sách): tăng thời lượng từ 45s lên 50s

Helm of the Dominator: tăng lượng máu tôi thiểu của đệ thu phục từ 1400 lên 1500

Echo Sabre: thời lượng slow tăng từ 0.6s lên 0.7s

Thay đổi về hero

Alchemist

 • Tăng tốc chạy khi ở dùng Chemical Rage từ 30/40/60 lên 40/50/60
 • Level 15 Talent thay đổi từ +80 sát thương của Unstable Concoction thành +100

Bounty Hunter

 • Tốc chạy tăng từ 315 lên 320

Bristleback

 • Lượng Strength nhận được giảm từ 2.5 xuống 2.2
 • Thay đổi lượng sát thương cộng thêm của Warpath từ 20/25/30 thành 18/24/30

Chaos Knight:

 • Strength gốc tăng từ 20 lên 22

Chen:

 • Tăng lượng hồi máu của Hand of God từ 200/300/400 lên 225/325/425

Clockwerk:

 • Giảm sát thương Hookshot từ 100/200/300 thành 75/175/275

Crystal Maiden:

 • Tăng manacost của Frostbite  từ 115/125/140/150 lên 140/145/150/155

Dark Seer:

 • Intelligence gốc giảm 2
 • Khả năng gây slow của Wall of Replica từ 0.6/0.8/1.0 xuống 0.5/0.75/1.0

Doom:

 • Tăng thời lượng của Doom từ 15s lên 16s

Gyrocopter:

 • Tăng tốc chạy từ 320 lên 325

Invoker:

 • Alacrity tăng cooldown từ 15 lên 17

Io:

 • Giảm tốc chạy khi kích hoạt Tether từ 13/14/15/16% xuống 10/12/14/16%

Leshrac:

 • Level 10 Talent tăng từ +15 tốc chạy thành +25
 • Level 10 Talent tăng từ +125 máu thành +175

Lich:

 • Phạm vi nảy của kỹ năng Chain Frost tăng từ 575 lên 600

Medusa:

 • Khả năng stun khi có gậy xanh sau mỗi lần nảy tăng từ +0.2 lên +0.3

Mirana:

 • Lượng Agility nhận được tăng từ 3.3 lên 3.6

Monkey King:

 • Level 10 Talent tăng từ +10% Evasion lên +12%
 • Boundless Strike cho khả năng nhảy damage tăng từ 1.4/1.6/1.8/2x lên 1.5/1.75/2/2.25x
 • Primal Spring Max sát thương cộng thêm tăng từ 100/180/260/340 lên 140/210/280/350
 • Morphling: Base Attack Time improved from 1.6 to 1.55

Nature’s Prophet:

 • Sát thương đệ Treant tăng từ 32 lên 36

Necrophos:

 • Reaper’s Scythe giảm cooldown từ 100/85/70 xuống 90/80/70
 • Level 10 Talent tăng từ +6 Strength lên +8

Night Stalker:

 • Hunter in the Night tăng manacost từ 50 lên 80
 • Void day khả năng slow giảm từ 2s xuống 1.25s

Phantom Lancer:

 • Khả năng hồi máu cơ bản tăng từ 0.5 lên 1.5

Pugna:

 • Tầm đánh tăng từ 600 lên 630

Shadow Demon:

 • Strength gốc tăng từ 17 lên 19

Skywrath Mage:

Concussive Shot sát thương tăng từ 60/120/180/240 lên 70/140/210/280

Tiny:

 • Level 10 Talent tăng từ +6 Strength lên +8
 • Level 10 Talent tăng từ +12 Intelligence thành +14
 • Craggy Exterior tăng sát thương từ 40/50/60/70 lên 60/80/100/120

Treant Protector:

 • Tốc chạy cơ bản giảm từ 280 xuống 270

Underlord:

 • Firestorm sát thương theo máu tối đa tăng từ 0.8/1.6/2.4/3.2% lên 1/2/3/4%

Undying:

 • Armor gốc tăng 1

Viper:

 • Viper Strike cooldown giảm từ 60/45/30 xuống 50/40/30

Visage:

 • Summon Familiars cooldown giảm từ 160/145/130 xuống cố định 130

Winter Wyvern:

 • Arctic Burn tăng sát thương từ 8% lên 9%