Thất thế trước Twitch, YouTube đành đóng cửa YouTube Gaming

Theo thông báo trên blog, YouTube đang tiến hành gỡ bỏ app chuyên về gaming của mình, sau khi nhận thấy nó không đủ sức thu hút một lượng khách hàng đủ lớn. Thay vào đó, nội dung và tính năng dành riêng cho gaming sẽ chuyển sang ngôi nhà chuyên dụng mới trong website … Continue reading Thất thế trước Twitch, YouTube đành đóng cửa YouTube Gaming