Cạn lời với kỹ sư nguyên tử bị tóm cổ do dùng siêu máy tính đào tiền ảo ngay tại chỗ làm

Việc lạm dụng các nguồn lực của công ty, hòng đạt được mục đích cá nhân theo cách vô kỷ luật, rõ ràng là điều mà không một ông sếp nào muốn thấy nhân viên mình làm. Kinh doanh net hẩm hiu, nhiều chủ net Việt nghĩ tới phương án thanh lý “tậu” trâu cày … Continue reading Cạn lời với kỹ sư nguyên tử bị tóm cổ do dùng siêu máy tính đào tiền ảo ngay tại chỗ làm