Tumblr sẽ cấm mọi nội dung người lớn vào ngày 17 tháng 12 2018

 Sau khi xảy ra một vài sự cố thì Tumblr đã có cho mình quyết định chính thức để giải quyết những sự cố đáng tiếc này: “Tức nhau tiếng gáy”, 3 trang chia sẻ game không bản quyền cùng lao vào tố cáo lẫn nhau Thanh niên hack hàng loạt máy in quốc tế, … Continue reading Tumblr sẽ cấm mọi nội dung người lớn vào ngày 17 tháng 12 2018