Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1

Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1

 | 03/02/2015 14:45

Trong tuần cuối tháng 1 vừa qua, cộng đồng cosplay đã ghi nhận khá nhiều những bộ ảnh cực đẹp mắt với chất lượng cao.

Hãy cùng trang tin game thưởng thức những bức ảnh tuyệt đẹp này.

Đây là chương trình tổng hợp cosplay trong tuần cuối tháng 1 vừa qua. Trong đó có những bộ ảnh cosplay các nhân vật trong Final Fantasy, Liên Minh Huyền Thoại, Tokyo Ghouls, Attack of Titan, EVA và Age of Wulin thực sự tuyệt vời. Đặc biệt, bộ ảnh của nữ coser Việt Nguyễn Khánh Chi khi hóa thân thành Võ Tắc Thiên cũng góp mặt trong danh sách này.

Ảnh cosplay Võ Tắc Thiên của nữ coser nổi tiếng Nguyễn Khánh Chi

cos13 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 2 cos1 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 3 cos2 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 4 cos3 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 5 Cosplay Mikasa Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 6 cos5 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 7 cos6 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 8 cos7 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 9 cos8 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 10 cos9 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 11 cos10 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 12 cos11 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 13 cos12 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 14 cos13 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 15 cos14 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 16 cos15 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 17 cos16 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 18 cos17 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 19 cos18 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 20 cos19 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 21 cos20 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 22 cos21 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 23 cos22 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 24 cos23 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 25 cos24 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 26 cos25 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 27 cos26 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 28 cos27 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 29 cos28 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 30 cos29 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 31 cos30 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 32 cos31 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 33 cos32 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 34 cos33 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 35 cos34 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 36 cos35 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 37 cos36 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 38 cos37 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 39 cos38 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 40 cos39 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 41 cos40 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 42 cos41 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 43 cos42 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 44 cos43 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 45 cos44 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 46 cos45 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 47 cos46 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 48 cos47 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 49 cos48 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 50 cos49 Tổng hợp cosplay cực chất tuần cuối tháng 1 51

>>> ‘Bỏng mắt’ với bộ ảnh cosplay Blade and Soul cực sexy

Đọc tiếp