Tình hình kiện tụng của Epic với cheater Fortnite: Vẫn “căng” với bà mẹ xót con

Epic Games đã giải quyết xong một trong hai vụ kiện bản quyền cấp cao đối với các cá nhân đã tham gia sử dụng phần mềm gian lận trong quá trình chơi Fortnite. Fortnite tung patch mới, chính thức hỗ trợ cưỡi… tên lửa và thêm lựu đạn khói Xót con mới 14 tuổi … Continue reading Tình hình kiện tụng của Epic với cheater Fortnite: Vẫn căng với bà mẹ xót con