Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime

Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime

 | 09/10/2014 17:00

Anime từ lâu vốn trở thành một thứ giải trí không thể thiếu đối với giới trẻ hiện nay, nhưng đã có bao giờ bạn thử tưởng tượng về hậu trường để tạo ra những sản phẩm đó?

Hãy cùng trang tin game Game4V tham quan một nhà sản xuất anime với những công đoạn cho ra sản phẩm qua bộ ảnh dưới đây.

1 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 1 2 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 2 3 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 3 4 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 4 5 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 5 6 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 6 7 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 7

10 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 8 11 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 9 12 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 10 13 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 11 14 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 12 15 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 13 16 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 14 17 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 15 18 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 16 19 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 17 20 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 18 21 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 19 22 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 20  8 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 21 9 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 22

23 Tham quan hậu trường các nhà sản xuất phim anime 23

Đọc tiếp