Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo

 | 09/10/2017 17:41

Trong nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, gần như không có một bộ phim nào lại không ứng dụng ít nhiều công nghệ kỹ thuật sốđể đạt được kết quả ưng ý.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi các hiệu ứng tạo ra từ máy tính có công rất lớn trong việc tạo ra những thế giới, bối cảnh giả tưởng rực rỡ và vô cùng đáng nhớ. Điều này đặc biệt đúng với các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thần thoại và có ngân sách lớn.

phim ăn khách nhất

Hôm nay, Game4v mời bạn đọc cùng săm soi loạt ảnh đằng sau hậu trường của một số bộ phim nổi tiếng gần đây và khám phá sự thật đằng sau phép màu của điện ảnh!

Alice Through the Looking Glass

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-a-1.jpg” leftlabel=”Cảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-a-2.jpg” rightlabel=”Cảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-1.jpg” leftlabel=”Cảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-2.jpg” rightlabel=”Cảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Beauty and The Beast

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Beauty-and-The-Beast-1.jpg” leftlabel=”Cảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Beauty-and-The-Beast-2.jpg” rightlabel=”Cảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Doctor Strange

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Doctor-Strange-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Doctor-Strange-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Doctor-Strange-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Doctor-Strange-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Doctor-Strange-b-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Doctor-Strange-b-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Fantastic Beasts and Where to Find Them

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-b-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-b-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Rogue One: A Star Wars Story

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Star Trek Beyond

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Star-Trek-Beyond-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Star-Trek-Beyond-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Star-Trek-Beyond-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Star-Trek-Beyond-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Guardians of the Galaxy

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Suicide Squad

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Suicide-Squad-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Suicide-Squad-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Miss-Peregrine’s-Home-for-Peculiar-Children-2.jpg” leftlabel=”Ảnh chưa xử lý” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Miss-Peregrine’s-Home-for-Peculiar-Children-1.jpg” rightlabel=”Ảnh phim” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

The Jungle Book

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/The-Jungle-Book-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/The-Jungle-Book-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/The-Jungle-Book-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/The-Jungle-Book-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

The BFG

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/The-BFG-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/The-BFG-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Star Wars: Episode VII — The Force Awakens

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Star-Wars-Episode-VII-—-The-Force-Awakens-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Star-Wars-Episode-VII-—-The-Force-Awakens-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Out-of-the-Shadows-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Out-of-the-Shadows-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Captain America: Civil War

[sciba leftsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Captain-America-Civil-War-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://cdn2.game4v.com/2017/10/Captain-America-Civil-War-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Theo BrightSide

Những tựa game có bối cảnh về Mặt Trăng đáng trải nghiệm trong dịp Trung thu này

Đọc tiếp