Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed

Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed

 | 13/05/2017 14:39

Dynasty Warriors: Unleashed

Dynasty Warriors: Unleashed

NPH: Nexon
OB: 30/03/2017
9.0 point 28 vote

Kể từ khi ra mắt, Dynasty Warriors: Unleashed luôn nằm trong top các tựa game mobile sở hữu hình ảnh đẹp mắt và lối chơi hấp dẫn.

Các nhân vật nữ trong Dynasty Warriors: Unleashed là chủ đề của bộ ảnh Cosplay này đến từ các Coser HongKong. Không chỉ trong game mà những nhân vật Điêu Thuyền, Chân Thị, Tiểu Kiều… bước ra đời thực không kém phần sexy, kiêu sa.

Điêu Thuyền

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 1

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 2

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 3

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 4

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 5

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 6

Chân Thị

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 7

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 8

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 9

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 10

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 11

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 12

Quách Gia

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 13

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 14

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 15

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 16

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 17

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 18

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 19

Đại Kiều

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 20 Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 21 Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 22

Tiểu Kiều

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 23

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 24 Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 25

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 26

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 27

Quan Ngân Bình

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 28

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 29

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 30

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 31

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 32

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 33

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 34

Vương Nguyên Cơ

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 35

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 36

36 Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 37

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 38

Dynasty Warriors: Unleashed Ngất ngây với bộ ảnh cosplay nữ tướng trong Dynasty Warriors: Unleashed 39

Link tải

Andoird: https://play.google.com/store/apps/details…

iOS: https://itunes.apple.com/app/id1131126249

Thông tin chi tiết:

Fanpage: https://www.facebook.com/VN.dwUNLEASHED

Group: https://www.facebook.com/groups/363723843983455/