Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang

Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang

 | 17/12/2014 16:48

Tác phẩm Naruto kết thúc sau 15 năm, các nhân vật ninja cuối cùng cũng được nghỉ ngơi bằng cách đi làm người mẫu thời trang để quên đi thời gian chém giết đầy máu lửa.

Cùng trang tin game Game4V giải trí với bộ ảnh chế các nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Naruto dưới đây:

10347168_769730186396143_3641074581982526089_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 1 10343692_769729089729586_4119796596598933031_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 2 10300080_769730156396146_4882777886653889341_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 3 10299113_769729476396214_1099701791502255648_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 4 10171900_769728319729663_3900422814656522318_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 5 1924347_769729999729495_7628749088618305697_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 6 1743551_769730249729470_551318541803918953_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 7 1513783_769729253062903_1159862793550460155_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 8 1510557_769727569729738_3692306127678786634_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 9 1509711_769729639729531_3375319186028276408_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 10 1508618_769728073063021_561678514161598157_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 11 1010175_769727923063036_5837788896704177306_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 12 960183_769730136396148_2652880417561672378_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 13 14033_769728999729595_7312000698624781798_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 14 8977_769729559729539_7361361423744377373_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 15 10868194_769727606396401_7270536937634091407_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 16 10868162_769729453062883_4259478827033522925_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 17 10868005_769729329729562_7797459037180932929_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 18 10858545_769727503063078_7804716949226042030_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 19 10850049_769727639729731_7517528121497454727_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 20 10849869_769727756396386_3623090134221890124_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 21 10849773_769729276396234_4454129316293238019_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 22 10849728_769730039729491_8017019295001949188_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 23 10847879_769729216396240_2875122620572143869_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 24 10846494_769727486396413_4984248135641847581_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 25 10846411_769727699729725_1509031404678624718_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 26 10846290_769728633062965_1067987535896800123_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 27 10845994_769727556396406_8324256864130288996_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 28 10805589_769729933062835_888188737503713208_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 29 10801513_769730223062806_1668603611667881915_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 30 10698517_769728773062951_3973712520814875367_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 31 10676358_769727973063031_4993594357924635256_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 32 10676339_769729963062832_7534364693912576760_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 33 10488197_769727583063070_1093189999614881782_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 34 10392379_769728229729672_6541071329148887229_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 35 10384041_769730063062822_3174724156465161366_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 36 10374451_769728903062938_8046339156350765994_n Naruto kết thúc, các ninja rủ nhau đi trình diễn thời trang 37

>>> Nữ cosplayer Chie lộng lẫy trong bộ ảnh mừng Giáng Sinh mới

Đọc tiếp