Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Khi PewPew cầm Yasuo gank team!

Khi PewPew cầm Yasuo gank team!

 | 05/04/2017 22:00

Khó ai có thể cản được combo bằng cả tay và cả miệng của anh

 

Đây là khi anh gank team với Yasuo

Khi anh cầm Leesin

Và đây là khi anh cầm Zed!