Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Full ảnh Cosplay ấn tượng đến từ “Hot” meme Rồng Pika

Full ảnh Cosplay ấn tượng đến từ “Hot” meme Rồng Pika

 | 13/01/2017 17:39

Bắt nguồn từ một bức ảnh được chụp lại mô hình rồng trên đường phố Hải Phòng, meme Rồng Pika cũng từ đó mà xuất hiện tạo nên một cơn sốt cực vui nhộn của cộng đồng mạng Việt Nam. Dưới đây là một số tạo hình ảnh chế hài hước của Rồng Pika do cộng đồng mạng Việt Nam thực hiện:

Rồng Vàng
Rồng Pika “Mặt Mộc” tung tăng dạo phố

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng
Rồng Vàng

Rồng Vàng

 

Rồng Vàng
Rồng Vàng

Rồng Vàng

 

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng

Rồng Vàng
Rồng Vàng

Rồng Vàng
Rồng Vàng

Rồng Vàng

Đọc tiếp