Disney bất ngờ bị kiện vì ngấm ngầm theo dõi các khách hàng nhỏ tuổi

Bên cáo buộc cho rằng Disney thu thập thông tin cá nhân của những đứa trẻ và chia sẻ chúng một cách bất hợp pháp với các nhà quảng cáo. Có đến “1” game thủ cosplay PUBG trong Lễ Hội Mùa Hè vừa được tổ chức tại Hà Nội Nảy sinh mâu thuẫn khi đấu … Continue reading Disney bất ngờ bị kiện vì ngấm ngầm theo dõi các khách hàng nhỏ tuổi